Hjälp mot gaser i magen

Hjälp mot gaser i magen

Vår 3 veckor gamla bebis har mycket gaser i magen och det ser ut att göra väldigt ont.

Vad bör jag undvika att äta när jag ammar för att göra det lättare för mitt barn?

Nybliven mamma

Svar

Gaser i magen kan bero på så kallad kolik, där det egentligen inte finns någon förklaring till orsaken.

Ibland är barnet glupskt och sväljer mycket luft. Då är det extra viktigt att barnet får rapa upp så mycket av luften som möjligt.
Man kan försöka med en medicin som minskar luftbubblorna, till exempel Minifom.

Någon gång kan det hänga samman med att barnet inte tål komjölk, och i så fall kan allt bli bättre om mamman inte dricker mjölk. Eller att man går över till komjölksfri kost om barnet får modersmjölksersättning. Detta bör man samråda med bvc om, eftersom det är svårt att avgöra på egen hand.

Ibland är det nog inte allergi utan mer en irritation i barnets mage på grund av något som modern har ätit. Man får själv fundera på misstänkta födoämnen som man kan ha ätit det senaste dygnet.

Rent allmänt kan man säga att det inte finns så många helt olämpliga födoämnen för ammande mödrar. Livsmedelsverket avråder dock från några saker, viss insjöfisk och opastöriserad mjölk på grund av miljöföroreningar och skadliga bakterier.

Mats Aili, barnläkare