Har han autism?

Något är annorlunda med vår son. Kan han ha autism? undrar signaturen "Vill veta". En utredning kan hjälpa till att förstå, svarar barnpsykiatern.

Har han autism?

Vår son, 4,5 år, är blyg och försiktig. I förskolan får han hjälp av en ­assi­stent för att komma igång med det sociala ­samspelet. Vi går även till ett team som ska utreda om han till exempel kan ha autism.

Vi ser att något är annorlunda med honom, vilket vi tycker är jobbigt! Men vi får ingen klarhet i vad experterna tycker.
Vår son gråter när andra barn gråter (men inte alltid). I perioder gillar han inte ljud. Det är svårt att gå på barnkalas där det är mycket stoj och rop.

Hans intresse riktar oftast in sig på speciella ­områden. Han gillar till exempel att pussla och vara ute och leka. Han vill gärna prata med vuxna och barn, har gärna ögonkontakt och gillar kropps­kontakt. Han är väldigt duktig på att komma ihåg detaljer.

När jag läser om autism och Aspergers syndrom stämmer vissa saker, men en del inte alls. Jag blir så förvirrad!

Vill veta

Gudrun Nygren, barnläkare, barnpsykiater, med dr och forskare vid Gillberg­centrum, Göteborgs universitet:

”Varje barn är unikt”

Du uttrycker en oro för att något är ­annorlunda med din son. Din beskrivning tyder på att han har svårt att ”hitta rätt” i olika ­sociala sammanhang. Det verkar som om det är svårt för honom att tolka intryck och som om han har en annorlunda känslighet för ljud. Du berättar att han har lätt för att komma ihåg detaljer men att det kan vara svårt att förstå olika samman­hang.

Hos barn märks sådana svårigheter ofta ­tydligt vid lek i barngrupp eller i samband med förändringar. Barnet kan dra sig undan eller visar en ökad oro och ledsenhet.

En utredning av ett team med kompetens för bedömning av barn i förskoleåldern kan ge en bas för att förstå din sons svårigheter. I ett sådant team brukar läkare, psykolog och ofta ­specialpedagog ingå. Föräldrarna intervjuas om barnets utveckling och man kartlägger ­tillsammans barnets styrkor och svårigheter. Ofta kan ­värdefull information även fås från förskolan och via observation av barnet i ­förskolemiljön. ­Teamets läkare undersöker ­barnet, och i ­psykologutredningen bedöms ­barnets ­utvecklingsnivå och förmåga till kontakt och kommunikation.

Utredningen kan leda fram till en möjlig ­dia­gnos men kan framför allt ge en grund för fortsatta insatser för barnet.
Vissa drag hos din son stämmer in på autism och Aspergers syndrom men andra inte, tycker du. Din beskrivning för tankarna till detta ­område, men för att få säkra svar är det ­nödvändigt att träffa ditt barn och göra den ­utredning som nu är på gång.

Det är oroande som förälder att uppleva att ens barn har svårigheter och ”är annorlunda”. Jag vill uppmuntra dig att ställa de frågor du behöver till teamet som ansvarar för utredningen.

Varje barn är unikt med sin personlighet, sina styrkor och sina svårigheter. Genom att ni ­föräldrar nu söker hjälp och förståelse för er sons behov kan ni, tillsammans med vårdansvariga och förskolepersonal, tidigt skapa ­förutsättningar för att göra hans tillvaro mer begriplig. Ni kan också minska antalet ­stressande faktorer som gör honom orolig och istället se hans styrkor och stödja honom i hans utveckling.