Han är ett öronbarn

Han är ett öronbarn

Fråga

Vår son, nu 1 år och 8 månader, fick sin första öroninflammation vid 1 års ålder, sedan kom sommaren och han höll sig frisk. Men med hösten kom problemen igen, och på kort tid har han haft ytterligare tre öroninflammationer. Varje gång har han fått en penicillinkur.

Vi tycker att det känns jobbigt att han ska behöva lida så mycket, samtidigt som det känns olustigt med all denna penicillin.

När ska man överväga att låta operera in rör i öronen? Har man rätt att kräva en sådan åtgärd? Vilka eventuella nackdelar finns det med rören?

Själv öronbarn

Svar

Plaströr kan vara ett bra alternativ när ett barn har haft många öroninfektioner och blivit ett så kallat öronbarn. Du kan diskutera detta med en öronläkare, be att få en remiss.

Risken för det enskilda barnet med antibiotikakurer är inte så stor frånsett viss allergirisk, lös avföring under en tid, och eventuell svampinfektion. Ser man det ur samhällets synvinkel är det önskvärt att minska antibiotikaanvändningen för att minska risken för att resistenta bakterier utvecklas.

Nuvarande rekommendationer säger att barn över två års ålder, som har öroninfektion men inte är allmänpåverkade, kan behandlas utan antibiotika. Men då bör man ha god kontakt med läkaren, och ha möjlighet att komma på återbesök snabbt om tillståndet skulle försämras. Upp till 85 procent av öroninfektionerna kan då läkas utan antibiotika.

Ett sätt att hantera antibiotikafrågan är så kallad fördröjd behandling, man avvaktar ett dygn i taget med att ge antibiotika, och då visar det sig ofta att barnet tillfrisknar av sig självt.

Personligen anser jag det viktigt att söka när man misstänker öroninfektion, även om doktorn kanske inte skriver ut antibiotika. Örat är trots allt ett väldigt viktigt organ, som faktiskt kan ta skada, om en infektion försummas.

Mats Aili, barnläkare