Gratis vaccination mot pneumokocker

Vaccination mot pneumokocker nästa år.

Från årsskiftet får spädbarn gratis vaccination mot pneumokocker. Sprutan tas samtidigt med andra vaccinationer vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Pneumokocker är bakterier som i vanliga fall kan ge till exempel ofarlig öroninfektion. Men bakterien kan även leda till allvarliga sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

– Ett relativt litet antal barn drabbas varje år av infektioner men de blir mycket allvarligt sjuka och flera får bestående skador på bland annat hörseln. En del av barnen som får pneumokockinfektioner dör av det, säger Anders Tegnell, medicinalråd på Socialstyrelsen.

De som främst får en allvarlig infektion är små barn och äldre vuxna.

– Även om vaccinet inte skyddar alla dessa räddas några från allvarlig sjukdom och några från att dö. Om tillräckligt många vaccineras minskar också risken för äldre personer att drabbas av allvarliga infektioner, säger Anders Tegnell.

Ger ni rådet att vaccinera barn även om man som förälder till ett större barn inte får vaccineringen gratis?
– Om man som förälder vill vaccinera sitt barn med ytterligare vaccin än de som landstinget måste erbjuda är det barnets läkare som tillsammans med föräldrarna tar ställning till det, säger han.

Vaccinationen ger ett 70-procentigt skydd mot bakterien.

Är det även aktuellt med gratis vaccinering mot lungsjukdomen tbc? 
– I Sverige, som i de flesta andra länder med lika liten förekomst av tbc, har erfarenheterna visat att en riktad vaccination mot de barn som löper en högre risk att smittas är den bästa strategin. Detta gäller främst barn med direkta eller indirekta kontakter med länder där tbc är vanligt. Anledningen till detta är dels att risken för att smittas i Sverige är mycket liten, dels att vaccinet inte ger ett speciellt bra skydd utom för de riktigt små barnens allvarliga infektioner som idag är mycket ovanliga i Sverige, säger Anders Tegnell.

Läs mer på socialstyrelsens hemsida.