Gen bakom autism hittad

Totalt kan upp mot 30 gener vara inblandade i uppkomsten av autism, varav fem eller sex är mest relevanta, tror forskare – och nu kan de ha identifierat en av dem.

1 168 familjer med minst två barn med autism har ingått i studien som nu pekar ut neurexin 1, en gen som är involverad när signalsubstansen glutamat frigörs i hjärnan, som en av orsakerna bakom autism.

Neurexin 1 spelar en viktig roll när kommunikationsvägar skapas mellan cellerna i hjärnans tidiga utveckling. De nya rönen stöder därmed teorin att autism kan uppstå när något i denna process går fel.

Studien, som även beskriver ytterligare en gen som man tror sitter på kromosom 11, har publicerats i tidskriften Nature Genetics.

Källa: Dagens Medicins nätupplaga