Folsyra mot gomspalt

Vitamintillskott före graviditeten kan minska risken för gomspalt, enligt norsk studie.

Kvinnor som äter extra tillskott av vitaminet folsyra redan innan de blir gravida minskar risken för att deras kommande barn ska födas med gomspalt, visar en norsk studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.

Om alla gravida kvinnor fick i sig den rekommenderade dosen av folsyra skulle 22 procent av fallen med gomspalt kunna undvikas, är forskarnas slutsats.

Den rekommenderade dosen av folsyra är 400 mikrogram per dag.

Frågan om Sverige ska börja berika mjöl med folsyra har diskuterats i flera år, och ligger just nu hos SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, och ska presenteras för Livsmedelsverket under våren.

Tidigare studier har visat att folsyra även minskar risken för att barn ska födas med till exempel ryggmärgsbråck.

Källa: Svenska Dagbladet