Fler får barndiabetes

Antalet fall av barndiabetes har fördubblats på 20 år.

Förr var det ovanligt att små barn drabbades av diabetes, men det blir allt vanligare. På 20 år har antalet fall av typ1-diabetes som det egentligen heter, ökat kraftigt.

2005 fick 666 svenska barn och ungdomar under 15 år typ1-diabetes, och det är en fördubbling sedan 1985.

– Vi har sett en kraftig acceleration av antalet fall, särskilt bland förskolebarnen 0-5 år gamla. Det är en skrämmande utveckling som bara tycks gå fortare och fortare, säger Gisela Dahlquist, professor och expert på barndiabetes vid Umeå universitet.

Hög födelsevikt och snabb viktökning i unga år är två förklaringar till den kraftiga ökningen av barndiabetes, tror man.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga