Babyboom bland avgaser

Stadsluft skadar barns hälsa

Andelen barn upp till 5 år har på tio år ökat med 19 procent i Stockholms innerstad – men stadsluften är skadlig för barns hälsa.

– Själv skulle jag inte flytta från innerstan enbart av det skälet. Men jag skulle kanske undvika att dra barnvagn i vissa områden, säger Magnus Wickman, professor i barnallergologi.

Flera studier visar att stadsbarn löper högre risk att drabbas av infektioner, långvarig hosta, astma och pollenallergi – men barns hälsa hänger samman med så oerhört mycket mer, poängterar han; sådant som barnens psykiska hälsa, familjestrukturen, föräldrarnas utbildning och livsstil.

Tom Bellander, docent vid landstingets enhet för arbets- och miljömedicin, håller med:

– Man måste väga de här riskerna mot andra fördelar. Möjligen kan man undvika att bo vid trånga och hårt trafikerade gator.

Socialstyrelsen har föreslagit skärpta mål för luftföroreningar vid förskolor och skolor, ett förslag som om det skulle gälla redan idag skulle tvinga många förskolor och skolor att flytta.
Hur det blir i verkligheten beror på hur föroreningshalterna utvecklar sig fram till 2015 när de nya målen föreslås vara uppnådda, poängterar Ann Thuvander, projektledare för den nationella handlingsplan för barns miljö och hälsa som nu är ute på remiss.

– Vi hoppas ju att ett sådant här mål ska påskynda förbättringen, säger hon.

Källa: Dagens Nyheters nätupplaga