Farligt att vara förkyld jämt?


Farligt att vara förkyld jämt?

Fråga

Jag är pappa till en pojke på 1 år och 9 månader. Innan han började på dagis så var han aldrig sjuk fast vi vistas mycket bland folk.

Sedan han för två månader sedan började dagis har han varit sjuk med feber och ihållande hosta. Febern ger med sig men inte hostan. Personalen säger att det är normalt att barn är sjuka i början.

• Är det inte nedsättande för det allmänna hälsotillståndet?
• Bör jag utsätta mitt barn för det eller bör jag välja annan omsorg än dagis?
• Skulle det bli bättre om han börjar på dagis vid 3 års ålder?
• Kan barnet utveckla andra sjukdomar på grund av ständiga förkylningar?

Rosslande hosta

Svar

Detta är ett väldigt vanligt problem som många har. Dels blir man orolig för själva infektionerna, dels ställer de till praktiska problem med frånvaro från jobbet.

Oftast rör det sig om virusinfektioner, men även bakterieinfektioner som impetigo (svinkoppor) och halsfluss är vanligt, och även virusorsakade maginfektioner.

I luftvägsinfektionernas spår kan man få till exempel öroninfektion. Somliga barn har benägenhet att få andningsbesvär med pipande och väsande andning i samband med luftvägsinfektioner.

Frekvensen av infektioner som barn har, är störst under andra levnadsåret och minskar sedan gradvis, med en markant nedgång vid 3–5-årsåldern. Detta beror på att immunförsvaret mognar gradvis, och att man faktiskt måste gå igenom vissa infektioner för att sedan kunna vara skyddad mot dem i framtiden.

Dagismiljön förstärker smittorisken, men även hemmabarn har fler infektioner i denna ålder.

I de flesta fall rör det inte sig om någon grundläggande sjuklighet hos barnet och de flesta tar heller ingen skada av alla infektioner. I vissa fall kan bidragande orsak vara till exempel allergi eller (ovanligare) defekter i immunförsvaret. Är man mycket orolig skadar det inte att bli undersökt hos en barnläkare.

De flesta brukar ”härda ut”, men somliga föräldrar flyttar barnen till en dagbarnvårdare eller stannar hemma en tid till. Här finns inte rätt eller fel, utan man får diskutera hemma och eventuellt höra med BVC eller en läkare.

Mats Aili, barnläkare