Nej, men får inte fyrkantiga ögon av att sitta eller stå nära tv-apparaten. Inte heller påverkar strålningen kroppen negativt på något sätt. Däremot kan man behöva se upp med en liten detalj...

Är det skadligt för synen när barn är nära tv:n?

Vår 15-månaders dotter älskar att se på tv. På fem centimeters håll. Hon står gärna precis framför skärmen och kommenterar högljutt det hon ser.

Kan detta vara skadligt för synen eller på något sätt för kroppen på grund av strålningen?

Tv:n är en fem år gammal 26-tummare.

Jan Bertoft

Svar: Inte riskabelt vare sig för ögon eller kropp

Anders Glansholm på Statens Strålskyddsinstitut svarar att det finns inga som helst risker varken för ögonen eller för någon strålning som kan skada kroppen i övrigt från tv-apparater.

Värdena för strålningen är långt under det av EU rekommenderade gränsvärdet och detta sattes med hänsyn även till små barn.

Det finns elektriska och magnetiska fenomen kring varje nätansluten elektrisk apparat, men de som finns nära en tv är av en helt annan typ än den som finns nära till exempel en klockradios adapter.

Sådana är inte heller riskabla, men för säkerhets skull brukar man rekommendera att de placeras någon meter från sovande barn.

Redaktionen