Cancervaccin till alla flickor

Socialstyrelsen föreslår att alla flickor i årskurs 5 och 6 ska få vaccin mot HPV, humant papillomvirus

Beslutet var lätt att fatta, säger Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund till DN. Men det finns oklarheter, bland annat om hur länge skyddet varar, och det finns farhågor om att kvinnor i och med vaccinationen ska invaggas i en falsk säkerhet och sluta ta cellprover.

Socialstyrelsen vill därför att effekterna av vaccineringen utvärderas kontinuerligt.

Förslaget går nu ut på remiss, men enligt DN kan det genomföras redan i höst.

HPV kan orsaka livmoderhalscancer.