”Barnvacciner är säkra”

Barnvaccinerna gör stor nytta, och nyttan överstiger vida risken för biverkningar, konstaterar SBU i en rapport.

Vaccinerna i det allmänna vaccinationsprogrammet erbjuds till alla barn i Sverige. Därmed måste de ge ett rimligt skydd samtidigt som risken för allvarliga biverkningar måste vara mycket låg.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har granskat den vetenskapliga litteraturen för några av de vacciner som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Deras slutsatser är att:

  • Nyttan med vaccinationerna vida överstiger risken för biverkningar
  • Vaccinerna i det närmaste har eliminerat sjuklighet och dödlighet av många tidigare vanliga sjukdomar hos både barn och vuxna.

– Vaccinerna i det svenska vaccinationsprogrammet är väldigt säkra. Svåra biverkningar är extremt ovanliga, säger Åke Örtqvist, ordförande i SBU:s expertgrupp, till dn.se.

Expertgruppen har studerat flera tänkbara biverkningar av vaccinationer. De konstaterar i korthet att:

MPR-vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund kan orsaka feber och en ökad risk för feberkramper under de första två veckorna efter vaccinationen. Däremot ökar inte risken för autism, epilepsi, diabetes typ 1 eller allvarliga infektioner som kräver sjukhusvård.

Den samlade forskningen om allmän vaccination mot kikhosta tyder inte på att vaccinet skulle orsaka allvarliga biverkningar.

Inga data tyder heller på att vaccination mot bakterien Haemophilus influenzae typ b (Hib) skulle ge allvarliga biverkningar.

Ladda ner SBU:s rapport och läs mer här.

Läs mer