Autism kan upptäckas tidigare med hjärnkamera

Autism upptäcks ofta först i 3-årsåldern när barnet har problem med språk och sociala kontakter. Men nu har israeliska forskare upptäckt ett sätt att upptäcka autism redan innan symtomen blir tydliga, med hjälp av en hjärnkamera.

Det visar sig att barn med autism har ett annat och unikt mönster i hjärnaktiviteten jämfört med andra barn. Deras hjärnhalvor har sämre kontakt än vad som är normalt; hjärnhalvor brukar ju annars ”prata med varandra”  och synkronisera.

– Autistiska barns språkcentrum kommunicerar märkbart mindre än vad som sker hos både normalutvecklade barn och barn med sen språkutveckling, säger Ilan Dinstein vid Weizmann institute of science i Israel.

Forskarna har avläst hjärnaktiviteten hos 72 sovande barn som var mellan 1 och 3,5 år gamla. I gruppen ingick barn med autism, barn med försenad språkutveckling samt normalt utvecklade barn. Hjärnaktiviteten hos barnen med autism skilde sig även från barnen med försenad språkutveckling, trots att de hade liknande talsvårigheter.

Att studera sovande barn är enklare än vakna eftersom så små barn har svårt att vara stilla.

Källa: Forskning & framsteg.