Astma påverkar självkänslan

Eftersom en del astmabarn inte har samma möjlighet att leka och umgås som sin kompisar är det vanligt att deras självkänsla blir sämre.

Barn med astma, föräldrars psykologiska frågor är en studie av Kjell Reichenberg, universitetslektor och specialistläkare i barnallergologi och barnpsykiatri, Göteborg. Studien tar upp hur barns astma påverkar familjens och barnets vardag.

– Det är vanligt att familjen isolerar sig, framför allt om barnet har allergisk astma, säger Kjell Reichenberg.

– Barnet träffar inte kompisar för att undvika det hon/han reagerar på och familjen träffar inte andra familjer. Från början är det en medveten strategi för att barnet ska må bra, men sedan kan det vara svårt att komma ur situationen.
Föräldrar till barn med astma vill ofta ha hjälp med att bryta den sociala isolering som lätt uppstår när man utesluter olika aktiviteter och besök i miljöer med pälsdjur. När barnet blir större och mår bättre behövs det kanske inte längre.

Viktigt ha koll

Det är viktigt för barnet att föräldrarna förstår vilka behov barnet har av sjukvård och mediciner. Och att föräldrarna har koll på vad som är farligt och ofarligt.

– Föräldrarna behöver ha en känslighet för barnets tillstånd, det gäller alla sjukdomar. Och de behöver lära sig att ta sig fram inom vården och hitta sakkunniga eftersom astma kan ha olika orsaker: till exempel allergi, annan överkänslighet, infektioner eller ansträngning. Det är viktigt att undersöka lungfunktionen och astmabesvärens exakta karaktär.

Att inte kunna göra samma saker som sina kompisar kan påverka barnets självuppfattning:

– Barn med astma påverkas i sin självkänsla, säger Kjell Reichenberg. Det är viktigt att få rätt diagnos och medicin så att barnet kan delta i olika fritidsaktivieteter och ”hänga med”.

– Chatforum har stor betydelse för föräldrar till barn med astma. Där kan de få kontakt med andra föräldrar i samma situation, tipsar Kjell Reichenberg.

Den medicin som finns för att behandla och förebygga astma ger väldigt god hjälp till de flesta barn. Vilket leder till att de psykologiska följderna av sjukdomen minskar.

Vilka känslor kan barnets astma väckas hos de vuxna?
– Man kan känna skuld, att man bidragit till sjukdomsutvecklingen, till exempel genom rökning, säger Kjell Reichenberg. Föräldrar som själva har astma kan också känna skuld eftersom ärftlighet har stor betydelse för risken att få astma.