Är nappen en smittrisk?


Är nappen en smittrisk?

Fråga

Jag har hört att det är farligt för ett barn under 6 månader att stoppa en napp i munnen som ett barn över 6 månader precis sugit på – och att det har med olika typer av bakterier att göra.

Har också hört att man måste byta madrass i spjälsängen om ett barn tar över den efter ett annat barn. Hänger detta ihop, och i så fall hur?

Undrande mamma

Svar

Nej, jag tror inte att det i sig är farligt eller fel att låta ett barn ta över madrassen i spjälsängen efter ett syskon. Självklart ska man rengöra den så gott det går och vädra den ordentligt, men att det skulle vara någon sjukdomsrisk inblandad tror jag inte.

Ungefär samma resonemang gäller för nappbyten. Det är klart att det överförs bakterier med nappen, och har till exempel ett av barnen en viss sorts bakterier i munnen så överförs dessa om syskonet får låna nappen.

Å andra sidan är det ju så att små barn har så nära kontakt hela tiden att de väldigt snabbt överför sina bakterier till varandra ändå. Det är omöjligt att förhindra om man inte vill hålla dem isär helt och hållet.

Det enda tillfälle jag kommer på när man brukar råda till en sådan drastisk åtgärd, är om det äldre syskonet har pågående kikhosta (eller möjligen RS-virus) och en liten nyfödd ska komma hem. Då är det lämpligt att det äldre syskonet om möjligt bor hos till exempel mor- eller farföräldrarna under någon till några veckor.

Mats Aili, barnläkare