Är C-vitamin bra mot förkylning?


Fråga: Är C-vitamin bra mot förkylning?

Kan jag ge vår dotter, 2 år, extra tillskott av C-vitamin, eftersom hon ofta är förkyld?

Pelle

Barnläkaren Mats Aili svarar:

C-vitamin är inte farligt i rimliga doser. Höga doser kan till exempel ge njursten.

Om C-vitamin skyddar mot infektioner är omtvistat. I Sverige finns nästan inga barn som verkligen har en äkta C-vitaminbrist, och de allra flesta får lätt i sig de mängder man behöver via normal kost.

De vitaminer man definitivt ska akta sig för att kraftigt överdosera är A och D.