Allergierna minskar

Allergi inte lika vanligt hos svenska barn.

Antalet barn med astma har under sju år sjunkit från 12,6 till 9,7 procent bland 13-14-åringar i Sverige, och i stort sett legat stilla på 10 procent bland barn mellan 6 och 7 år.

Detta betecknas, av läkaren Hartmut Vogt vid Hälsouniversitetet i Linköping, som glädjande.

– Men det är för tidigt att säkert kunna veta om det rör sig om en trend till minskad förekomst av allergier bland svenska barn, säger han till Upsala Nya Tidning.

Den internationella studien, som omfattar omkring en halv miljon barn, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den visar att allergierna ökar i många länder, och att undantagen från detta framför allt gäller i länder där barnallergier är vanliga.

Trots minskningen i Sverige är det fortfarande vanligare med barnallergier här än i till exempel Baltikum.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga/TT