Äldre pappa ökar risk

Manodepressiv sjukdom är vanligare hos barn till äldre pappor, visar svensk forskning.

Barn till fäder som är 55 år eller äldre löper omring 35 procent högre risk att i vuxen ålder utveckla manodepressiv sjukdom, så kallat bipolärt syndrom, jämfört med barn till fäder i 20-årsåldern. Det visar en studie som har genomförts av forskare vid Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet.

Att hög ålder hos pappan ökar risken för neuropsykiatriska störningar som schizofreni och autism är känt sedan tidigare. Man vet inte varför, men genetiska förändringar i männens könsceller är en möjlig förklaring.

Studien har publicerats i Archives of General Psychiatry.

Bipolärt syndrom karakteriseras av episodiska svängningar mellan mani och depression. Det drabbar omkring 1 procent av befolkningen och är till stor del ärftligt.