Svenska barn får gå hungriga

Över 260 000 barn i Sverige lever i fattigdom.

Över 260 000 barn i Sverige lever i fattigdom. De får inte äta sig mätta och tvingas sjukanmäla sig är det är dagisutflykt.

Över en kvarts miljon barn lever under den nivå som Socialstyrelsen uppger vara miniminivån för ett värdigt liv. Deras föräldrar har inte råd att köpa tillräckligt med mat eller betala de extra utgifter som utflykter med förskolan eller skolan innebär.

– Knappheten innebär risker och utanförskap för de här barnen, konstaterar professor Tapio Salonen, som under onsdagen höll ett seminarium i Riksförbundet Majblommans regi om den svenska barnfattigdomen.
Det vanligaste är att ensamstående mödrar med ett eller flera barn drabbas.
I rapporten Barnfattigdomen i Sverige Årsrapport 2003 som Rädda Barnen sammanställt citeras flera föräldrar.
”Det värsta är när jag inte ens har mat till barnen. Trodde aldrig att jag skulle behöva uppleva det, men det har jag gjort”, säger till exempel en ensamstående mamma med två pojkar på 9 och 11 år.
”Jag tittar hela tiden på vad andra ungar har på sig och så. Att jag själv inte har råd att klä mig snyggt eller köpa saker, det stör mig inte så mycket. Men jag oroar mig för att det kanske syns på ungarna att vi har dåligt med pengar, att de kanske blir mobbade i skolan för det”, säger en annan ensamstående mamma med två barn på 9 och 10 år. Samma mamma berättar också om hur hon, när det är skolutflykt, tvingas sjukanmäla barnen, eftersom hon varken har råd att betala deras matsäck eller de övriga extra utgifter som en skolutflykt innebär.

Källa: aftonbladet.se