Små barn äter för mycket

Små barns energiomsättning är lägre än vad man hittills har trott.

Små barns energiomsättning är lägre än vad man hittills har trott.

Energiomsättningen hos små barn är lägre än vad man tidigare har trott, visar en ny studie.
– I ljuset av de problem med övervikt och fetma som i dag finns även hos barn är resultatet mycket intressant, säger Catharina Tennefors, näringsfysiolog vid Linköpings universitet som numera arbetar som utvecklingschef vid Semper.
Hon har mätt energiförbrukningen hos 59 barn mellan 9 och 14 månader gamla. Resultaten visade att energiomsättningen låg mellan 15 och 20 procent lägre än vad man hittills har trott, och Catharina Tennefors tror att resultaten även gäller barn upp till tre års ålder.
– Många barn kanske blir mätta på mindre mängd mat än vad föräldrarna förväntar sig. Det kan leda till att man som förälder uppmuntrar barnen till att äta mer mat än de egentligen behöver och dessutom kan det betyda att man skapar dålig stämning kring måltiden.
Livsmedelsverket ska senare i år sänka det rekommenderade energiintaget för små barn. Flera studier ligger till grund för beslutet, säger Annica Sohlström, chefsnutritionist vid Livsmedelsverket. Hon påpekar dock att föräldrar förmodligen inte har övergött sina barn tidigare:
– Det är ju väldigt svårt att veta vad små barn verkligen får i sig. De spottar ut och kräks upp maten. De nya rekommendationerna tror jag kommer att ha mest betydelse när man tar fram barnmat inom industrin.

Källa: unt.se