Barn säkra – även med pappa

En studie från Karolinska institutet visar att antalet skador bland svenska barn upp till 2 års ålder nästan halverades mellan åren 1987 och 2007. Halveringen skedde samtidigt som antalet föräldralediga dagar som togs ut av papporna ökade stort.

– Vi kanske inte kan ge papporna äran för de minskade skadorna under denna period, frågan är mer komplex än så. Men vi kan i alla fall avfärda de debattinlägg som kom för några år sedan och som nyligen blev en snackis i media igen, om att papporna som grupp skulle vara farliga för småbarn. så är det absolut inte, säger professor Lucie Laflamme vid institutionen för folkhälsovetenskap.

I studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Journal of epidemiology and community Health, har forskarna kartlagt skador hos barn under 2 år mellan åren 1987 och 2007. Det var en period då antalet pappadagar trefaldigades och blev drygt 20 procent av den totala föräldraledigheten. Forskarna kunde se att antalet skador hos barnen nästan halverades under perioden.

Högre utbildning spelar in

Forskarna tittade också närmare på skador hos alla förstfödda svenska barn under 1988–89. av dem hade 817 råkat ut för olyckor som krävde sjukhusvård medan mamman var hemma med barnet. Motsvarande siffra för när pappan var hemma var 67 olycksfall. i proportion till de uttagna dagarna löpte barnen 12 procent lägre risk att skadas när de var hemma med pappan.

Men en faktor till spelar in: Föräldralediga pappor har oftare högre utbildning, och i hem med högutbildade föräldrar sker färre olyckor. Forskarna drar därför slutsatsen att män och kvinnor, som kön betraktade, är lika bra på att vårda små barn när det gäller skaderisken.