Fel underlag för amningsråd

Ammande kvinnor kan i 40 års tid ha fått råd som kan vara skadliga, enligt FN:s världshälsoorgan WHO.

De tabeller för barns tillväxt som WHO utarbetat bygger på hur fort flaskmatade barn växer. Men flaskmatade barn ökar mer i vikt än barn som ammas. Därmed stämmer inte tabellerna för ammade barn.

Ändå har mängder av ammande mammor, utifrån tabellerna, fått veta att deras barn väger för lite och fått rådet, eller känt sig tvingade, att komplettera amningen med bröstmjölksersättning eller fast kosttillägg – något som kan försvåra fortsatt amning.

Hälsoexperter har till brittiska The Sunday Times sagt att det växande problemet med fetma och övervikt bland barn kan vara en följd av dessa råd.

Det finns studier som tyder på ett samband mellan flaskuppfödning och fetma senare i livet, men dessa resultat anses ännu inte bekräftade.

WHO ska i veckan publicera nya normer för spädbarns tillväxt. De nya normerna bygger på en studie av 8 000 bröstmjölksuppfödda barn i sex länder. Enligt samma studie har ammade barn den optimala tillväxten.

WHO:s råd är att spädbarn bör få enbart bröstmjölk tills de är sex månader.

I Sverige används inte WHO:s viktkurvor. Här baseras barnavårdscentralens kurvor på tillväxttakten hos både flaskmatade och ammade svenska barn. Någon exklusiv kurva för enbart ammade barn finns inte.

Källa: SvD och DN