Vågar jag gå ned i vikt?


Fråga: Vågar jag gå ned i vikt?

Jag är lite förvirrad vad gäller budskapen om mammans viktnedgång under amning. Det sägs ofta att man inte ska banta när man ammar för att de miljögifter som finns i mammans fettlager går ut i bröstmjölken vid bantning.

Om bantning innebär att man förbrukar mer energi än vad man intar – innebär det då att mer miljögifter än annars går ut i bröstmjölken vid alla tillfällen när man förbrukar mer kalorier än vad man äter?

Om man till exempel går ner i vikt genom att röra sig mer – är då effekten att fett ”förbränns” med utsöndring av miljögifter på samma sätt som vid bantning eller vad är det för skillnad?

Bör man över huvud taget gå ner i vikt under amningen med tanke på miljögifter i bröstmjölken?

Samtidigt sägs det ju att fett på framför allt underkroppen försvinner under amningen för att det ”fungerar som amningsdepå och används som energikälla”. Men vad händer då med miljögifterna i bröstmjölken?

Frågande

Svar från gynekolog Maria Sennström

Jag förstår att du tycker att budskapen är motstridiga. Det är precis som du skriver, att amningen gör att fett mobiliseras från den ammande kvinnans fettdepåer till bröstmjölken. Effekten blir alltså att kvinnan går ner i vikt. Det stämmer också, som du skriver, att en del miljögifter ansamlas i fettvävnad och alltså kan följa med fettet till bröstmjölken.

Kvinnans lever tar dock hand om många gifter och slaggprodukter och bryter ner dem till mer ofarliga substanser som sedan förs ut ur kroppens kretslopp med avföringen. Detta är vad som händer även när man idrottar och motionerar, vilket ju då är bra.

Man kan inte undvika helt att minska i vikt under amningsperioden, medan en alltför häftig viktnedgång kanske kan undvikas.