Mjölk efter avslutad amning


Fråga: Mjölk kvar efter avslutad amning

Sedan jag slutade amma mitt barn för ett år sedan har jag från och till haft ont i mina bröst. Det har varit mjölk i kvar det ena sedan dess och det har även läckt vid några tillfällen.

Var hos en gynekolog för ett par veckor sedan och tog prov på halten av hormonet prolaktin, då doktorn misstänkte en för hög halt. Tyvärr tog jag fram en gammal gynekologibok och slog upp prolaktin, vilket ledde till oro för tumörer, sterilitet etcetera.

Inser att jag målar fan på väggen, ändå undrar jag nu: Är det normalt att ha mjölk kvar ett år efter avslutad amning eller är det något fel på kroppen? Kan detta orsaka att jag inte får några fler barn trots eventuell medicinering?

Ska jag be om en datortomografi av mitt huvud eller kan hög halt av prolaktin bero på att jag ammade för ett år sedan?

Vi håller på att försöka få barn sedan några månader tillbaka.

Prolaktinorolig

Svar från gynekolog Maria Sennström:

Prolaktin är ett hormon som utsöndras från hypofysen. Prolaktin är det hormon som stimulerar mjölkproduktionen i brösten vid amning. För att amningen ska fungera måste nivåerna av prolaktin i blodet vara höga. Amningen i sig stimulerar också prolaktinproduktion.

När man sedan slutar amma ska nivån av prolaktin i blodet sjunka till normala värden. Självklart går inte nivåerna ner omedelbart när man slutar amma, men de normaliseras efter någon månad.

Det finns många orsaker till varför nivån av prolaktin kan vara förhöjd när man inte är gravid eller ammar. Stress kan göra att nivåerna i blodet ökar och mediciner kan också påverka prolaktinnivåerna. Dessutom varierar nivån av prolaktin i blodet beroende på när på dygnet man tar provet.

Orsaken till för höga prolaktinnivåer kan också vara en ökning av den prolaktinproducerande vävnaden i hypofysen – man kan kalla detta för mikrotumörer, men det är inte samma sak som cancer.

Det finns bra behandling mot förhöjda nivåer.

Under den tid nivåerna är höga förhindras ägglossning och därigenom också graviditet. Efter behandling normaliseras dock nivåerna så småningom och då kommer ägglossningen åter igång och man kan bli gravid.

Det är viktigt att man fortsätter kontroller och utredning om man upptäckt att man har förhöjda prolaktinvärden. Ibland behöver man göra en datortomografi som ett led i utredningen, men inte alltid. Det är därför viktigt att ta upp frågorna med den gynekolog som håller i utredningen.