Agnes Wold: ”Har du ammat några månader – fine!”

Rekommendationen om helamning i sex månader skapar en massa onödig ångest, anser forskaren Agnes Wold.

Läst någonting kritiskt om de svenska amningsråden? Ofta är det Agnes Wold som har skrivit det, eller som i alla fall uttalar sig.

Forskaren och feministen Agnes Wold är flitigt förekommande i amningsdebatten, ofta med så vassa formuleringar att en del undrar om hon anser att det finns något överhuvudtaget som är bra med amning.

– Ja, absolut! Amning ger perfekt näring och skyddar mot infektioner, svarar hon på frågan.

Att sammanställa forskningsresultat och teorier om amningens effekter på det sätt som vi har försökt göra (se artikeln här) är däremot ingenting som hon tycker om – dels för att hon anser att många av effekterna inte är tillräckligt väl belagda, men framför allt för att det riskerar att bli ännu en skuldbörda och ångestfaktor för de kvinnor som av olika skäl inte ammar, eller bara ammar en kort tid.

– Det räcker att säga att amning är bra – att amning ger fullvärdig näring och ett bra skydd mot infektioner under den tid man ammar. Punkt.

Hon är också kritisk till påståendet om amningens långtidseffekter.

– Det finns inte mycket belägg för att amning skulle ha några långtidseffekter mot infektioner. Generellt kan man säga att amning har en stark infektionsskyddande effekt, men bara så länge man ammar. Den dag du slutar amma tar skyddet slut.

Skapar ångest

Den som tror att Agnes Wold inte har ammat sina tre barn tror fel. Hon helammade dem allihop i sex månader, och fortsatte sedan delamma till ett års ålder.

– Jag är biolog och vet att vi är däggdjur. Dessutom kom det någon studie då som visade att amning kanske kunde skydda mot allergi. Så var det ju inte, visade det sig. Men jag är inte ledsen för att jag har ammat, fast man då fick utskällningar på bvc – på den tiden var barnläkarna nämligen helt överens om att det var farligt att helamma i sex månader, barnet skulle få brist på än det ena och än det andra. Däremot tycker jag att det är så fruktansvärt att kvinnor som har ammat några månader skuldbeläggs om de vill sluta. Har du ammat några månader – fine! Det är helt irrelevant, ur ett folkhälsoperspektiv, att prata om sex månaders helamning i ett land som Sverige.

Samhället ska överhuvudtaget inte råda kvinnor till hur länge de ska helamma, tycker hon. Kvinnor ska bestämma själva, men helst ge amningen en chans.

– Jag tror det är väldigt bra att börja amma, och jag tycker att man alltid ska försöka amma om man inte tycker att det är helt avskyvärt. Jag tror att det kanske förs över viktiga faktorer från bröstmjölken till barnet, särskilt under den första tiden. Jag tror att det är jättebra om det är lugn och ro på BB så att mamman kan lära sig amma.

– Alla bör försöka amma även om det verkar läskigt, och sedan kommer många att tycka att det är jättebra och mysigt – men om man nu inte tycker det så är det okej! Går det inte så ska man lägga ner, och då ska man få veta att det går bra att ge ersättning.

Artikeln publicerades i augusti 2006.