Flaskmatande föräldrar känner sig kränkta

Många mammor känner sig otillräckliga när de inte kan amma sina bebisar. Andra får råd som säger att de bör flaskmata sina små. Journalisten Petra Jankov Picha, som har skrivit boken "Att flaskmata", skapade en enkät där 200 föräldrar fick svara på frågor i ämnet.

De flesta föräldrar som börjar med flaska gör det för att de upplever att bröstmjölken inte räcker till, enligt en icke vetenskaplig enkät som Petra Jankov Picha, journalist och författare till boken Att flaskmata, har spridit via Facebook och Twitter.

Drygt 200 föräldrar svarade på enkäten. 95 procent angav sådant som att barnet inte gick upp i vikt som förväntat, att barnet ville amma hela kvällarna eller att man själv hade en allmän känsla av att barnet inte var tillfredsställt som skäl till flaskmatningen.

Hälften av de 95 procenten upplevde att de blev pressade av bvc att fortsätta amma istället för att ge flaska. De kände sig kränkta. Den andra hälften upplevde sig pressade att börja flaskmata. De kände sig också kränkta.

– De sa att bvc var på dem om att byta ut amningsmål mot tillägg, fast de själva hellre ville få amningshjälp och till exempel se om barnet hade ett tillräckligt amningstag, berättar Petra Jankov Picha.

De återstående 5 procenten började flask- mata för att barnet var för litet eller för trött och inte orkade suga eller för att förlossningskomplikationer gjorde att mamman inte or- kade amma. Några få valde att ge flaska trots att de inte hade haft amningsproblem. De kanske inte ville amma, kände sig låsta av amningen eller ville dela ansvaret med partnern. Oavsett varför man valde att ge ersättning saknade många information om flaskmatning.

De flesta, även de som från början inte valt att flaskmata, hittade så småningom fördelar med flaskmatningen – som att föräldrarna kunde dela på ansvaret, att partnern kunde få en närmare relation till barnet från början och att mamman kunde jobba, träna och träffa kompisar.

– Men det var något som kom efterhand, säger Petra Jankov Picha.

Att få sitt första barn är ofta en stor omvälvning, hur påläst man än är, tror hon.

– Situationen kan upplevas som kaotisk. Särskilt om barnet inte är nöjt och inte går upp i vikt. För många kommer möjligheten att flaskmata som en lättnad och befrielse för barnets skull. Och flaskmatning innebär inte att man kan leva som innan man fick barn, poängterar hon.

– Flaskmatade barn vill också snutta mycket och vara nära kvällstid. Även flaskför- äldrar får vara beredda på att det kommer perioder när barnet vill ligga i famnen hela kvällarna. Flaskmatade barn behöver också närhet och mycket kroppskontakt.