Färre ammas första veckan

Andelen nyfödda som enbart ammas under första levnadsveckan minskar.

Andelen nyfödda som enbart föds upp med amning under sin första levnadsvecka är nu nere på 91 procent. Det är den lägsta siffran sedan 1986, visar amningsstatistik från Socialstyrelsen.

Bland sex månader gamla barn har andelen ammade minskat från 43,1 till 31,5 procent.

Jämfört med övriga Europa ligger Sverige fortfarande bra till, men Elisabeth Kylberg, ledarskribent på tidningen Amningsnytt, vill ha en översyyn av vårdrutinerna kring det nyfödda barnet och den nyblivna mamman.

Socialstyrelsen anslöt sig förra året till WHO.s rekommendationer om att barn helst ska födas upp med bröstmjölk under sina första sex levnadsmånader. Den nu presenterade amningsstatistiken gäller barn födda fram till 2002.

Källa: Svenska Dagbladet/Amningsnytt