Kort BB-tid stör inte amningen

Tidig hemgång från BB påverkar inte amningen negativt.

Amningstidens längd påverkas inte negativt vid hemgång från BB redan det första dygnet efter barnets födelse. Risken för problem med amningen ökar inte heller.

Det visar en ny, svensk studie som har publicerats i facktidskriften Acta Pediatrica.

— Farhågorna om att tidig hemgång från BB skulle ha negativa effekter på amningen vara ogrundade, säger lektor Clara Aarts vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet.

I studien har drygt 2 700 kvinnor från hela landet besvarat upprepade enkäter under graviditeten och upp till ett år efter att de fått barn.

Omkring var tionde av dem åkte hem från BB redan under det första dygnet efter förlossningen.

Oavsett hur länge kvinnorna stannade på BB så ammade de sina barn under i genomsnitt sju till åtta månader. Under drygt fem av dessa månader var bröstmjölken i stort sett barnets enda näringskälla.

Källa: Upsala Nya Tidnings nätupplaga