Amningsråd följs inte alltid

De nya amningsrekommendationerna följs inte överallt.

Under de första sex månaderna bör barn enbart få bröstmjölk. Först därefter bör man komplettera amningen med annan föda, men det är bra om bröstmjölken utgör en del av kosten under hela första levnadsåret eller längre.

Så lyder, i korthet, den amningsrekommendation som Livsmedelsverket och Expertgruppen i Pediatrisk Nutrition tog ställning för tillsammans med Socialstyrelsen och Socialdepartementet för ett par år sedan.

Men råden tillämpas bara i 22 av 32 barnhälsovårdsregioner, visar det sig i en enkätstudie som Emma Andersson vid Uppsala universitets enhet för vårdvetenskap har gjort för att undersöka barnhälsovårdens inställning till den nya amningsrekommendationen.

Anledningarna till att 10 regioner har uppgett att de inte tillämpar den nya rekommendationen är bland andra att:

  • man anser att det är rekommendationer för u-länder
  • man anser att det behövs med forskning
  • man inte vill sätta en gräns utan utgå från den enskilda mammans och barnets behov
  • man anser att smakportioner kan ges från fyra månader, men att de inte ska ersätta bröstmjölk

Emma Andersson skickade under hösten 2004 ut sin enkät till samtliga 38 barnhälsovårdsläkare eller samordnande sjuksköterskor för barnhälsovården. 32 av dem svarade.

De tidigare amningsråden gick ut på att introducera övergångskost när barnet var mellan fyra och sex månader gammalt.

Världshälsoorganisationen WHO antog den nya rekommendationen om helamning upp till sex månaders ålder redan för fyra år sedan.