Hur länge ska man amma?

Ska man amma ett halvår? Eller ska man amma flera år, några veckor – eller inte alls? Det finns inget facit. Mamman (och bebisen) bestämmer.

Hur länge ska man amma?

Svaret är enkelt: så länge mamman och barnet vill. För en del blir det flera års amning, för andra några månader och för några ingen amning alls.

Rekommendationer om amning

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar helamning i sex månader och därefter delamning tills barnet är 2 år eller äldre.

Svenska Livsmedelsverket rekommenderar helamning i sex månader, och därefter delamning under hela det första levnadsåret eller längre.

Men båda rekommendationerna är just rekommendationer. Man gör som man vill.

Amningshets eller sluta amma-hets?

Mamma ammar sitt 1-åriga barn.

Amning är en laddad fråga. En del av dem som av olika skäl väljer bort amningen eller slutar amma tidigt säger att de upplever en kränkande amningshets i samhället. Och en del av dem som väljer att amma fritt och länge säger att de upplever en lika kränkande flask- eller sluta-amma-hets.

Det finns inga rätt eller fel, men om man vill amma är det bra att veta något om hur det funkar och vad man kan göra om – eller när – amningen krånglar.

Fotnot: Om barnet är intresserat kan man, enligt Livsmedelsverkets råd, från 4 månaders ålder bjuda på pyttesmå smakprov av familjens mat.

Läs mer:

Texten är hämtad från Vi Föräldrars stora bok om barn.

Artikeln publicerades i oktober 2017.