Alla vill hålla i vår nyfödda


Alla vill hålla i vår nyfödda

Jag är mamma till en liten flicka, 4 månader gammal. Hos våra närmaste släktingar finns en förväntan och ett ”borde” i luften, att vi föräldrar ska lämna över henne till dem när de hälsar på.
För mig känns det inte rätt att göra så här. Jag tänker att min flicka ska få ”känna in” de nya ansiktena, bekanta sig på ett lugnare sätt, i någon av sina föräldrars famn – innan hon hamnar i famnen hos en annan människa.
Dröjer jag, i andras ögon, för länge med att lämna ifrån henne får jag ofta kommentarer som: ”Du måste kunna släppa henne.”

Jag upplever inte mig själv som en mamma som binder henne för hårt till mig och inte låter henne prova sig själv mot omvärlden. Men jag har en idé om hur och i vilken takt jag vill hjälpa henne att bekanta sig med något nytt.
Det är inte så att vår flicka reagerar med ovilja när hon hamnar i andras famnar. Tvärtom, allt som oftast är hon glad och solig.
Men för mig handlar det om respekt för hennes lilla person. Och att värna hennes rätt – hennes kropp och person är inte till för andra. Till exempel ska hon inte behöva pussa farmor, om hon själv inte vill.

Förvägrar jag henne hennes rätt till nya intryck, stimulans och relationer? Överbeskyddar jag henne?
Och, i hur stor utsträckning handlar detta om att jag har svårt för farmor? Relationen mellan min flicka och farmor behöver ju få finnas och vara god.
Behöver råd

Svar

Det är viktiga tankar och idéer du tar upp. De borde respekteras av och vara självklara för alla. Vi ska lyssna extra noga till nyföddas mammor, eftersom de är taleskvinnor för sina nyfödda barn.
Och jag menar som du, att vi mammor (och pappor) ska känna förtroende för dem vi lämnar över våra barn till. Det handlar inte om att vara överbeskyddande. Det handlar inte bara om nutiden, det handlar också om framtiden, som du skriver.
Respekt för våra egna gränser lär sig ju våra barn genom hur de blivit och blir bemötta av andra.
Jag tänker att när jag ska ha kurser för blivande mor- och farföräldrar är det just det här som ska vara mina viktigaste råd:
Lita på och respektera de nyblivna föräldrarna och deras känslor och tankar, närma dig ditt lilla barnbarn i den takt som föräldrarna vill, kom inte med goda råd om inte föräldrarna frågar efter dem.

Malin Alfvén
Artikeln publicerades 2007.