7 pengatips – råd för hela familjen

 - enkla råd för hela familjen

– enkla råd för hela familjen

Text: Mia Coull

1. Försök att skapa ekonomisk jämlikhet i familjen.

2. Diskutera med barnen hur deras pengar kan användas på olika sätt.

3. Träna inte barnen i att girera pengar eller ta hand om räkningar. Begrepp om pengars värde får barnen tids nog, om inte annat när de börjar sommarjobba.

4. Skilj på egen ekonomi och andras, till exempel statens, företagets eller de riktigt förmögnas.

5. Kan man inte komma överens om storleken på veckopengen kan man samla familjen och förklara lite om familjens ekonomi och vad pengarna ska räcka till för att skapa förståelse för alla utgifter. Kanske sparar man till en resa för hela familjen…  Det är också bra att slå fast vad veckopengen/månadspengen ska användas till och hålla fast vid det.

6. Syftet med veckopengen är att ge barnet en slant att handla för eller spara. Barnet ska själv få möjlighet att bestämma vad hon/han ska göra med sin peng och på så sätt lära sig vad saker och ting kostar.

7. Det långsiktiga sparandet kan föräldrarna stå för och/eller hjälpa till med. Det finns olika möjligheter att spara till sitt barn. Man kan till exempel öppna ett sparkonto på banken i barnets namn.

(Källa: Karin Brunsson, doktor i ekonomi, tips 1–4 samt Ingela Gabrielsson, familjeekonom, Nordea, tips 5–7.)

Läs mer:
>> Veckopeng – eller inte?

NUVARANDE 7 pengatips – råd för hela familjen
NÄSTA Så tycker ni om barnuppfostran