Öroninflammation är en infektion som orsakas av bakterier. För barn mellan 1 och 12 år brukar man låta de flesta öroninflammationer läka ut av sig själva, utan antibiotika.

Öroninflammation är vanligt hos förskolebarn.

Vilka symtom ger öroninflammation?

Öroninflammation ger ofta öronvärk, lock för örat och feber.

Hur smittar öroninflammation?

Många barn bär på de bakterier, till exempel pneumokocker, som kan orsaka öroninflammation. De sprids bland annat när någon hostar eller nyser och är svåra att skydda sig mot.

Hur behandlas öroninflammation?

Bland annat för att minska antibiotikaanvändningen och risken för biverkningar låter man de flesta öroninflammationer hos barn i åldern 1-12 år läka ut av sig själva. Barn i den åldern har för det mesta inte nytta av antibiotika och antalet barn som får mindre smärta av antibiotika är ungefär lika stort som antalet barn som får biverkningar (diarré, kräkningar, kliande utslag) av antibiotika. För 1 års ålder och efter 12 års ålder (alltså även hos vuxna) bör en säkerställd öroninflammation alltid behandlas med antibiotika. Man kan lindra smärta genom at ge smärtstillande medel.

Pneumokockvaccination ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet skyddar dock inte mot alla sorters pneumokocker.

Kan det uppstå komplikationer av öroninflammation?

Barnet kan få en långdragen lockkänsla och hörselnedsättning. Det beror på att örontrumpeten är igensvullen så att det bildas undertryck i mellanörat. Ibland behandlas det genom att öronläkare opererar in ett rör genom trumhinnan i det ena eller båda öronen. Operationen görs dock inte lika ofta nu som förr, eftersom den långdragna lockkänslan och hörselnedsättningen i de flesta fall försvinner ändå.

Texten har faktagranskats av Inge Axelsson, barnläkare och professor emeritus i medicinsk vetenskap vid Mittuniversitetet.

NUVARANDE Öroninflammation hos barn – symtom och vad man kan göra
NÄSTA Boken Fråga barnpsykologen är här!