Småbarn har allergiska näs- och ögonbesvär

I en studie om risk- och friskfaktorer för allergi och astma hos barn i Västra Götalands har Göran Wennergren, professor i pediatrik vid Göteborgs universitet, och hans kollegor följt 5 000 barn.

Föräldrarna har fått svara på enkäter vid fem tillfällen: när barnet var 6 månader, 1 år, 4,5 år, 8 år och 12 år. Studien inleddes 2003.

– I enkäten vid 4,5 år svarade 5,5 procent av föräldrarna att deras barn hade allergiska näs- och ögonbesvär, allergisk rinit*. Hela 85 procent sa att deras barn inte tålde pollen. 25–30 procent uppgav att deras barn var allergiska mot pälsdjur., berättar Göran Wennergren,

Motsvarande frågor ställdes inte vid de första frågetillfällena, så hur tidigt besvären debuterade är svårt att säga.

– Men vi blev förvånade över att resultaten var så tydliga eftersom man ju tidigare sagt att så små barn ännu inte utvecklat pollenallergi

När barnen var 8 år hade andelen föräldrar som svarade att deras barn hade allergiska näs- och ögonbesvär ökat till 14 procent.

– 11 procent hade rinit och använde allergimedicin. Av dessa var det  82 procent av barnen som inte tålde pollen, 26 procent var allergiska mot pälsdjur och 11 procent var allergiska mot dammkvalster, säger Göran Wennergren.

Hösten 2015, när barnen var 12 år, genomfördes ännu en enkät. Resultaten från den håller nu på att beräknas.

Göran Wennergren hänvisar även till en fransk studie, PARIS birth cohort, där man upptäckt symtom på allergisk rinit hos 1,5-åringar.

En anledning till att man hittills inte har uppmärksammat allergiska näsbesvär så tidigt kan, enligt Göran Wennergren, vara att små barn ganska ofta är snuviga.

* Allergisk rinit är allergisk inflammation i näsans slemhinnor.

Artikeln uppdaterades i maj 2016


Bli medlem idag!
digital prenumeration 79 kr/mån Ingen bindningstid!

Faktagranskade råd om graviditet, bebisar, barn & föräldraskap

Fritt antal artiklar, konsumentguider & ljudartiklar

Exklusiv frågebank med barnpsykolog Malin Bergström

Jag godkänner prenumerationsvillkoren. Därmed samtycker jag till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen.

Vänligen godkänn prenumerationsvillkoren