”Vi har inte råd med små barngrupper”

I Helsingborg sätts taket för gruppernas storlek i förskolan vid 20 barn. Kommunen har inte råd att följa Skolverkets rekommendation om max 15 barn per grupp.

Hallå, Christer Rasmusson, barn- och utbildningsnämndens ordförande i Helsingborgs kommun. Barngruppernas storlek verkar variera hos er, från fyra barn till över 20, är det så?
– Nej, det har bara blivit fel i rapporteringen till SCB senast. Nya siffror på barngrupperna ska skickas in i oktober. Då är det är viktigt att förskolorna mäter gruppernas storlek med samma mått.

Vad ska ni göra så att det blir enklare att mäta och rapportera för dem?
– Vi kommer att ge ut anvisningar för att minska risken för felrapporteringar.Tyvärr tar inte SCB hänsyn till antal vistelsetimmar för varje barn, det är ju stor skillnad på tretimmarsdagar och tiotimmars. Det är synd, för det är också en viktig faktor för att kunna göra en rimlig bedömning om grupperna är för stora eller lagom.

Det är förskolorna själva – inte kommunen – som rapporterar. Vilket är egentligen ert ansvar?

– Vårt ansvar är att se till att det finns en rimlig budget, så att förskolorna kan hålla vettiga gruppstorlekar.

Skolverkets rekommendation på max 15 barn per grupp, är det ett bra mått?
– Det kan vara ett bra mått, även om det är individuellt för varje barngrupp, i vissa fall borde de vara mindre, i andra större.

Ni i Helsingborg sätter ändå taket vid 20 barn.

– Ja, för vi kan inte finansiera Skolverkets rekommendationer. Vi har inte råd med så små grupper. Så ser det ut i hela landet. Det är få kommuner där Skolverkets rekommendationer följs.

Är Skolverkets rekommendationer onödiga då? Om ingen kommun kan leva upp till dem?
– Nej, det kanske skulle vara ännu värre annars. Jag håller ju med Skolverket – jag skulle gärna se mindre barngrupper här i Helsingborg, och jag tycker att för lite av kommunpengarna satsas på förskolan. Jag ansvarar för skolverksamheten också och ser vad konsekvenserna av det blir.
– Jag tycker att det skiljer alldeles för mycket mellan hur olika kommuner satsar på förskolan – jag tycker att staten borde ta ett större ansvar att se till att förskolorna håller en bra kvalitet över hela landet. Det är inte bra för barnen när förkoleverksamheten inte prioriteras högre.

Vem ska säga stopp till att det tas in fler barn i redan stora grupper?

– Det ska vara en dialog mellan anställda pedagoger och rektorn på förskolan om hur många barn som kan tas in.

Men förskolans rektor måste ju hålla budget och kan väl ibland bli tvingad att ta in fler barn?

– Ingen förskolerektor ska bli tvingad att ta in för många barn. Kvaliteten får inte äventyras.


Bli medlem idag!
digital prenumeration 79 kr/mån Ingen bindningstid!

Faktagranskade råd om graviditet, bebisar, barn & föräldraskap

Fritt antal artiklar, konsumentguider & ljudartiklar

Exklusiv frågebank med barnpsykolog Malin Bergström

Jag godkänner prenumerationsvillkoren. Därmed samtycker jag till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen.

Vänligen godkänn prenumerationsvillkoren