Pappaledighet gav inte minskad skillnad i lön

På Island har det sedan 2003 varit lag på att papporna ska ta ut minst en tredjedel av föräldraledigheten. Ändå har detta inte minskat löneskillnaderna mellan män och kvinnor på Island, något som förvånar forskarna.

Isländska kvinnor tjänar fortfarande bara omkring 80 procent av det männen tjänar.
– Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har varit stabila på Island under de senaste tio åren. Om man ser det över en 30-årsperiod minskade skillnaderna under de första åren, men därefter har lönegapet stabiliserat sig.

Vi kan se en liknande utveckling i alla de nordiska länderna, säger professor Ingólfur Gíslason vid Islands universitet, som leder ett samnordiskt forskningsprojekt på samma tema.

Gíslason har ingen bra förklaring till varför det fortfarande verkar vara långt kvar till lika lön mellan könen.
– Det är märkligt att löneskillnaderna inte har minskat mer under de senaste åren, särskilt med tanke på hur mycket som har hänt på andra områden.

Det finns fler kvinnor i regeringar och parlament och kvinnor är mer välutbildade än förr. Samtidigt tar män mer ansvar för barnen och hushållsarbetet, de tar ut mer föräldraledighet och gör i genomsnitt 40 procent av det obetalda arbetet hemma, konstaterar Gíslason.

Enligt Gíslason skulle en förklaring kunna vara att arbetsmarknaden fortfarande är könssegregerad. Många kvinnor finns fortfarande i låglöneyrken. Kvinnor ses också som mer familjeorienterade, och därmed mer opålitlig arbetskraft, av arbetsgivarna, medan män ses som mer jobborienterade.
– Jag är fortfarande övertygad om att lika fördelning av arbetet i hemmet är centralt för att uppnå lika lön mellan könen, men hittills ser det inte ut som om något av de nordiska systemen fungerar optimalt för att uppnå detta, säger Ingólfur Gíslason.

Källa: forskning.no


Bli medlem idag!
digital prenumeration 79 kr/mån Ingen bindningstid!

Faktagranskade råd om graviditet, bebisar, barn & föräldraskap

Fritt antal artiklar, konsumentguider & ljudartiklar

Exklusiv frågebank med barnpsykolog Malin Bergström

Jag godkänner prenumerationsvillkoren. Därmed samtycker jag till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen.

Vänligen godkänn prenumerationsvillkoren