Mindre fusk med föräldrapenningen

Föräldrar vab-fuskar mindre än man trott.

När försäkrings-

kassan granskade

1 200 slumpmässigt valda ärenden som rör föräldrapenning, visade det sig att fusket var mindre än vad man trott.

1,6 procent av beloppen visade sig vara felaktigt utbetalda, vilket överfört till hela riket motsvarar omkring 229 miljoner kronor under ett år.

Orsaken till de felaktiga utbetalningarna är oftast att föräldern har begärt och fått föräldrapenning för dagar när barnet har varit i förskola eller skola, eller när föräldern har arbetat, men det förekommer också att föräldrar har fyllt i blanketterna på fel sätt.

Källa: Dagens Nyheter


Läs mer på alltombarn.se

NUVARANDE Mindre fusk med föräldrapenningen
NÄSTA Gravid 2 2008