Pappor påminns

I dagarna får omkring 444 000 pappor och 51 000 mammor ett påminnelsebrev från Försäkringskassan om att det finns föräldrapenningdagar kvar att ta ut – totalt 122 dagar per barn som breven avser.

De som får brevet har barn födda mellan år 2000 och år 2005, har högst tagit ut 180 föräldrapenningdagar och har minst 25 dagar kvar att ta ut för barnet. Omkring 90 procent av dem som uppfyller kriterierna är män.

Brevutskicket är ett led i Försäkringskassans arbete mot målet att det samlade uttaget av föräldrapenningdagar ska vara jämställt mellan kvinnor och män – föräldrapenningen ska ju ge både kvinnor och män möjlighet att förena arbete med föräldraskap, och breven talar om att föräldrarna har rätt till hälften var av föräldrapenningdagarna.

Utskicket sker för sjunde året i rad, och enligt en tidigare mätning får det effekt: pappornas uttag ökade med 450 000 dagar, och de pappor som fick brevet tog ut fler föräldrapenningdagar än de som inte fick något brev.


Bli medlem idag!
digital prenumeration 79 kr/mån Ingen bindningstid!

Faktagranskade råd om graviditet, bebisar, barn & föräldraskap

Fritt antal artiklar, konsumentguider & ljudartiklar

Exklusiv frågebank med barnpsykolog Malin Bergström

Jag godkänner prenumerationsvillkoren. Därmed samtycker jag till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen.

Vänligen godkänn prenumerationsvillkoren