För och emot: Rätt vaccinera alla barn?

Nästan alla föräldrar låter vaccinera sina barn på bvc - men är valet så självklart? Vi ställde fem frågor till barnhälsovårdsöverläkaren Margareta Blennow, för en generell vaccination, och den antroposofiska läkaren Jackie Swartz, som är emot.

FÖR:

Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholm som har arbetat mycket med vaccinationsfrågor.

1. Vilket är det främsta skälet till att vaccinera sitt barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet?

– Att skydda sitt barn från att bli sjukt och då riskera svåra komplikationer och även död. Ett annat viktigt skäl till att vaccinera sitt friska barn är att skydda de barn som inte kan vaccineras på grund av cancer eller andra svåra sjukdomar. Då minskar risken för epidemier som kan innebära att redan svårt sjuka, ovaccinerade barn får ytterligare sjukdomar.
– Att tacka nej till vaccinationer är att tacka ja till allvarliga sjukdomar. Vi vet att tusentals barn får fortsätta leva och vara friska tack vare vaccinerna som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det finns biverkningar med vaccinationer, och kanske risker som vi inte har sett ännu, men de ska ställas mot riskerna med att få de här sjukdomarna.

2. Hur farliga är mässling, påssjuka och röda hund (som MPR-vaccinet ger skydd mot) och de andra sjukdomarna barn vaccineras mot?
– Många tror att de här sjukdomarna har försvunnit, men tyvärr är det bara minnet av dem som börjar försvinna. För många barn är mässling, påssjuka och röda hund inte heller farligt, men för några innebär de svår sjukdom med komplikationer som hörselnedsättning, hjärnskador och även död.
– Ungefär 20 procent av de barn som får mässling får också komplikationer, även i utvecklade länder med god sjukvård. Mässlingviruset påverkar kroppens immunförsvar så att man under en period får svårare att klara av bakteriella infektioner. De vanligaste sviterna är öroninflammation och lunginflammation. Allvarligast är hjärninflammation med bestående hjärnskador.

– Påssjuka kan ge svår hörselnedsättning och hjärnhinneinflammation. Omkring 10 svenska barn fick varje år fosterskador med svåra multihandikapp, blindhet och dövhet på grund av att mamman fått röda hund i tidig graviditet innan vi började vaccinera 1982.

– När vi gjorde uppehåll med kikhostevaccinationerna på 80- och 90-talen var det närmare 800 barn om året som vårdades på sjukhus, varav 15–20 procent fick komplikationer och några barn dog. Hib orsakade hjärnhinneinflammation och blodförgiftning hos flera hundra barn varje år, varav många fick bestående hjärnskador och några avled innan vi började vaccinera 1992.
– Polio gjorde förr tusentals barn förlamade, och många dog av difteri. Stelkramp är en allvarlig sårinfektion som kan leda till döden om den inte behandlas.

3. Vad händer om man inte vaccinerar? Risken att bli sjuk är väl ändå inte så stor?

– Om mer än 90 procent vaccineras är risken inte så stor, men är det färre ökar risken att bli smittad. Mässlingsepidemierna i Europa har inträffat där vaccinationsfrekvensen varit under 90 procent. Men för stelkramp räcker det inte med att andra vaccineras. Enda sättet att skydda sig är genom vaccination, eftersom bakterien finns i jord och hos djur.

4. Kan vaccinationer störa immunsystemet?
– Tvärtom, de sätter snarare igång det. Vaccinationer innebär att immunsystemet börjar arbeta då det utsätts för smittämnet. Genom vaccination får kroppen smittämnet på ett kontrollerat sätt.

5. Kan vaccinationer framkalla allergi?

– Nej, det finns inga tydliga tecken på det. Däremot har man funderat över om det skulle minska risken för allergi att tidigt bli utsatt för en del av de här sjukdomarna. Återigen, vad är farligast? Att man hos exempelvis antroposoferna har färre allergier tror jag kan förklaras med den antroposofiska livsstilen, och där finns mycket som kan vara värt att titta på. Vad man bör tänka på är att vaccinationer utgör en mycket liten del av den totala livsstilen. När man slutade att vaccinera många barn i öststaterna i samband med murens fall, vad hände då? Allergierna ökade! Detta berodde troligen på att man samtidigt fick in den västerländska livsstilen.

EMOT:

Jackie Swartz, antroposofisk läkare och psykiater med vaccinationer som specialintresse. Doktorand vid neurovetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

1. Vilket är det främsta skälet till att låta bli att vaccinera sitt barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet?
– Risken för biverkningar på kort och lång sikt. De vanligaste kända biverkningarna som huvudvärk, oro och irritation är alla symtom på hjärnhinneretningar som kan ge allvarliga biverkningar också längre fram i tiden.
– Tyvärr finns ingen säker vetenskap om vaccinernas biverkningar på lång sikt, men man vet att centrala nervsystemet, immunsystemet och hormonsystemet är som mest sårbara för påverkan under barnets första tre år. Under den tiden har dessa system påverkats av drygt 20 doser vaccin, och känsliga barn är under den tiden mer utsatta för risken för allvarliga biverkningar än andra. Av det skälet skulle man kunna avvakta med vaccinationer och börja vid en senare ålder och kanske inte ge alla på en gång.

2. Hur farliga är mässling, påssjuka och röda hund (som MPR-vaccinet ger skydd mot) och de andra sjukdomarna barn vaccineras mot?
– För barn i västvärlden som lever under normala hygieniska förhållanden och är normalt friska är förutsättningarna goda att de ska klara av mässling, påssjuka och röda hund utan större risk för allvarliga komplikationer med följdsjukdomar. Detta under förutsättning att de behandlas på rätt sätt. Det gäller framför allt behandling med febernedsättande medel, som bara ska användas om de verkligen behövs. Här gäller det att se febern som en hjälp att övervinna sjukdomen och inte som ett symtom som till varje pris måste bort. Föräldrar kan lära sig symtom på allvarliga febertillstånd och därmed veta när behandling ska sättas in.
– Alla sjukdomar kan bli livshotande om de inte behandlas på rätt sätt. Även en vanlig influensa. Frågan är mer hur stora riskerna är för att bli sjuk av sjukdomen i förhållande till av vaccineringen.

3. Vad händer om man inte vaccinerar? Risken att bli sjuk är väl ändå inte så stor?

– Risken att bli sjuk är olika för varje sjukdom och varje barn. Generellt tycks risken för biverkningar av vaccinationer vara större under barnets första och andra levnadsår jämfört med att få sjukdomarna. Därefter kan det vara en större risk för allvarliga komplikationer av sjukdomarna jämfört med biverkan av vaccin.

– För till exempel stelkramp är risken obefintlig innan barnet börjar röra sig utomhus. Risken att insjukna i difteri är större om föräldrarna kommer från ett land där sjukdomen finns och familjen gör besök i hemlandet. Risken för att bli smittad av polio finns framför allt vid utlandsresa. Man bör ta reda på pågående sjukdomar i de trakter man ska resa till.
– Ungdomar som inte haft mässling och ska ge sig ut i världen bör överväga att ta vaccinet innan de reser.

4. Kan vaccinationer störa immunsystemet?
– Immunsystemet, liksom centrala nervsystemet och hormonsystemet, är som mest sårbart när det växer till som snabbast. Det gäller under de första levnadsåren, då barnet tar emot många doser av olika ämnen i vaccinet. Det är självklart att vaccinationer kan störa utvecklingen av immunsystemet, men det är oklart vilka barn som drabbas och hur allvarliga skadorna kan bli.

5. Kan vaccinationer framkalla allergi?

– Jag deltar sedan många år i forskningsprojekt kring barn och allergi tillsammans med forskare från Karolinska institutet, Karolinska sjukhuset och Sachsska barnsjukhuset. Våra resultat, som publicerats i internationella tidskrifter, visar att det tycks finnas en signifikant ökad risk att insjukna i allergi efter vaccination mot MPR. Samma undersökningar har också visat att barn som haft mässling tycks få en signifikant minskad risk att insjukna i allergi.

Läs mer: Vaccinera eller inte? Vi har frågat experterna


Bli medlem idag!
digital prenumeration 79 kr/mån Ingen bindningstid!

Faktagranskade råd om graviditet, bebisar, barn & föräldraskap

Fritt antal artiklar, konsumentguider & ljudartiklar

Exklusiv frågebank med barnpsykolog Malin Bergström

Jag godkänner prenumerationsvillkoren. Därmed samtycker jag till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen.

Vänligen godkänn prenumerationsvillkoren
NUVARANDE För och emot: Rätt vaccinera alla barn?
NÄSTA 11 klimatsmarta restips