Därför kan du inte använda varmvatten ur kranen

Sex punkter på varför varmvatten ur kran inte är bra för barn.

Bråttom att göra välling? Det är ingen bra idé att ta för vana att använda varmvatten ur kranen istället för att värma kallt vatten:

  • Det varma vattnet ur kranen kan lösa ur koppar ur ledningarna.
  • Små barn är särskilt känsliga för just koppar och man ska därför vara särskilt noga med deras livsmedel.
  • Om små barn får i sig för mycket koppar kan det leda till illamående och kräkningar.
  • Spädbarn som får modersmjölkersättning är en särskilt utsatt grupp.
  • I stället kan man t ex värma vatten i kastrull på spisen eller i mikron.
  • Det är också bra att tänka på att låta vattnet rinna ett tag i kranen innan man häller upp för att använda. Det finns andra metaller, såsom bly, som kan läcka ut i stillastående vatten.

Källa: Stockholm vatten / Livsmedelsverket

NUVARANDE Därför kan du inte använda varmvatten ur kranen
NÄSTA Virkbeskrivningar till nalle och mobil