Fysiska orsaker till magont

De kroppsliga orsakerna till magont kan vara allt från öroninflammation till blindtarmsinflammation. Så här kommenterar barnläkare Gösta Alfvén.

Magsjuka: Om barnet har kräkningar och/eller diarré beror det magonda ofta på magsjuka.

Förstoppning:
Förstoppning kan göra ont, och det kan ha med kosten att göra. Det sägs ofta att det beror på för mycket välling, men jag tror mer att man ska tänka åt andra hållet och ge sådant som är lösande: frukter, katrinplommon, fibrer…   

Förstoppning kan också ha att göra med barnets utveckling. Att gå från att använda blöja till att själv gå på toaletten är ett stort och ofta laddat steg.

Att förstå att man ur sin egen kropp bajsar illaluktande bajskorvar är ingen rolig insikt, det kan leda till att barnet håller igen och får förstoppning.

Sprickor i stjärten kan orsaka smärta som också gör att barnet håller igen. Det finns också mag-tarm-sjukdomar som kan leda till att tarmen fungerar dåligt.

Allergi:
Komjölks- och äggallergi och överkänslighet för gluten kan ibland yttra sig som ont i magen.

Förkylning:
Virusinfektioner med snuva, besvär från luftvägarna och öroninflammation kan ge magont. Man kan uttrycka det som att smärtsystemet misstolkar informationen.

Urinvägsinfektion: Urinvägs-infektion kan orsaka ont i magen, både hos flickor och pojkar.

Blindtarmsinflammation:
Blindtarmsinflammation behöver inte märkas så mycket i början. Barnet kanske har lite feber och en molande, ihållande värk i magen som ökar i intensitet.
Blindtarmsinflammation är inte så vanligt, men om barnet har en till-tagande magsmärta, feber, är lite allmänpåverkad och kanske kräks någon gång ska man inte vänta länge innan man söker vård.

Invagination: Vid invagination kryper tarmen liksom in i sig själv. Det ger ett stopp i tarmen och så småningom uppstår en inflammation och senare en vävnadsskada. Smärtan kommer i attacker. Barnet blir blekt och påverkat, kräks kanske och kan ibland bajsa lite blod.
Ingavination är inte vanligt, men det är viktigt att vara uppmärksam på om barnet har sådana symtom, och att omedelbart söka läkare om man misstänker invagination. Invagination drabbar oftast barn upp till 1,5 år.

Tumörer:
Tumörer är mycket ovanliga, men förekommer även hos barn. Hos små barn är de ofta svåra att diagnostisera. Ibland upptäcks de vid ultraljudsundersökning. Vid njur-tumören Wilms tumör kan barnet ibland ha blod i urinen under lång tid. Vana läkare kan känna att det är en tumör i buken, men då har det ofta gått ganska långt.

NUVARANDE Fysiska orsaker till magont
NÄSTA Ditt barn i Vi Föräldrar?