Var sjätte 4-åring är överviktig

Övervikt är ett större och större problem. Ju tidigare barnet får hjälp desto bättre. Men psykologen råder inte föräldrar till överviktiga barn att prata vikt med dem.

  • 17 procent av de svenska 7–9-åringarna är överviktiga enligt siffror från 2008. Av dessa har tre procent sjukdomen fetma. Förekomsten av övervikt och fetma anses minst lika hög hos svenska 4-åringar, det vill säga vart sjätte barn har övervikt.
  • Enligt Världshälso- organisationen, WHO, är barnfetma en av vår tids största folkhälsoutmaningar. 42 miljoner av världens barn under 5 år beräknades 2011 vara överviktiga.
  • Utvecklingen av övervikt och fetma hos svenska barn verkar i vissa grupper i samhället ha stannat av de senaste åren, enligt studier.

Källor: Forskning.se, Folkhälsoinstitutet.

Psykologen: ”Man ska inte prata vikt med barn”

Ändra på matvanorna och inför mer utelek. Men tala inte om för barnet att det har att göra med att det börjar bli lite runt om magen. Det säger barnpsykolog Anna Sylvén.
   – Prata om vad som är bra för kroppen att äta, men inte om mängd eller att man blir ”tjock” om man äter för mycket eller vissa livsmedel, säger hon.
   – Om någon i omgivningen, som kanske kompisar i förskolan, säger till barnet att ”vilken tjock mage du har” behöver man hjälpa barnet med självkänslan och förmedla att ”du är fin som du är”. Det är bättre än att säga att det inte är någon fara.
Men hur pratar man vikt med sitt förskolebarn på ett bra sätt i en värld som är väldigt utseendefixerad?
   – Man ska inte prata om vikt, utan det gäller att förmedla ett sätt att leva med sunda vanor, där man i vardagen äter nyttig mat med grönsaker, vitaminer och fibrer. Avvikelser kan man göra vid bestämda tillfällen. Men att prata vikt med barn kan innebära att man fäster uppmärksamheten på ett problem istället för på vad som är bra för ett barns utveckling, säger Anna Sylvén.
Om man som förälder upplever att barnet har fått dåliga vanor och äter onyttigt eller för mycket, kan det under en period vara bra att alla i familjen bara tar en portion. Då blir inte barnet utpekat som den enda som inte får ta mer. Man kan också se till att bara laga så mycket som man vill att barnet (och de vuxna!) ska äta, så att det inte finns mer att ta.
Värt att tänka på, tycker Anna Sylvén, är att ”överätning” kan ha psykologiska orsaker:
   – Det kan handla om att fylla ett tomrum eller att tysta ner känslor man inte vill kännas vid. Så här kan barn göra tidigt: inte spädbarn, men småbarn i förskoleåldern, säger hon.
Det är till exempel vanligt att barn som blir retade i förskolan eller skolan, eller som är utanför gemenskapen, äter som tröst.
  – Var uppmärksam på hur barnet haft det på sistone, när tröstätandet började och om det sker under vissa stunder på dagen, säger Anna Sylvén.

NUVARANDE Var sjätte 4-åring är överviktig
NÄSTA Mammatröjan för nyfikna