Vi Föräldrar Nyfödd

Vi Föräldrar Nyfödd görs av samma erfarna redaktion som systertidningen Vi Föräldrar.

Vi Föräldrar Nyfödd ger svar på många viktiga frågor som man ställer sig som nybliven förälder.

Tidningen trycks en gång om året. Den distribueras via Babybagen som barnmorskorna på många BB lämnar ut som en välkomstpåse till de nyblivna föräldrarna och barnet.

NUVARANDE Vi Föräldrar Nyfödd
NÄSTA Gravid 5 2008