Mindre barngrupper i förskolan – skriv på vårt UPPROP!

Skriv på Vi Föräldrars upprop för mindre barngrupper i förskolan! Vi Föräldrars chefredaktör Åsa Rydgren kommer att överlämna namnlistan till ansvarig minister efter valet.

Vi Föräldrar vill att alla barn i förskolan ska få möjlighet att utvecklas till trygga individer. För att det ska vara möjligt måste landets kommuner följa Skolverkets allmänna råd. Det innebär att storleken på varje barngrupp inte bara ska styras av ekonomiska överväganden, utan också av till exempel barnets ålder, behov av särskilt stöd, personalens kompetens och lokalens utformning.

Skolverket hänvisar också till forskning som visar att:

>
Cirka 15 barn/grupp är att föredra om barnen ska utvecklas optimalt.
> Barn under 3 år, och barn i behov av särskilt stöd, behöver mindre grupper för att få sina behov tillgodosedda.

Vi Föräldrar
kräver att ansvarig minister i nya regeringen tar problemet på allvar, planerar för åtgärder och ser till att åtgärderna genomförs!

Vi Föräldrar överlämnade namnunderskrifterna till Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister den 4 februari 2011.

Skriv på vårt upprop!

Hittills har personer skrivit under.

NUVARANDE Mindre barngrupper i förskolan – skriv på vårt UPPROP!
NÄSTA Så somnar bebisen gott