RS-virus

RS-virus är en vanlig orsak till infektion i luftvägarna under vinterhalvåret.

Så funkar RS-virus:

Efter något dygns förkylning får barnet hosta. Ansiktet blir blekt och andningen kan bli snabb och ansträngd. Ofta hörs pipande, väsande andningsljud.
Hos äldre barn och vuxna brukar RS-virus likna en helt vanlig förkylning medan spädbarn,  särskilt i 3–4-månadersåldern, kan drabbas hårdare.
De allra yngsta spädbarnen har inte alltid så tydliga symtom, utan kan mer bli slöa och svårmatade.
De flesta barn klarar av RS-virus utan problem, men det är inte ovanligt att spädbarn behöver läggas in på sjukhus för att få hjälp med andningen. Sök därför läkare om du misstänker att ditt spädbarn har RS-virus.
Omkring hälften av alla barn får RS-virus under sitt första levnadsår, men
barnet blir inte immunt utan kan få infektionen igen.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11/2004


Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok samt från intervjuer med bland andra Kari Johansen och Annika Linde, båda läkare på Smittskyddsinstitutet och Jackie Swartz, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Järna.
Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin.
Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler