Regler för Omslagschansen

1. Omslagschansen är öppen för barn mellan 4 mån till 2 år. Barnen ska alltså vara födda 2011-06-16 – 2012-12-12.

2) För att delta i Omslagschansen ska du vara prenumerant av tidningen Vi Föräldrar. Är du inte redan prenumerant blir du det enkelt här. OBS: för att ha möjlighet att gå vidare till semifinal kommer de 20 bidrag som fått flest röster att ombes ange sitt prenumerationsnummer. Köper man hellre tidningen i lösnummer får man givetvis också delta i Omslagschansen. Då kan man istället för prenumerationsnummer samla streckkoderna från Vi Föräldrar nr 5, 6 och 7 och visa dessa om ens bidrag är bland de 20 som får flest röster.

3. Bilden ska vara tagen tidigast 1 månad före bidraget skickas in. Upptäcker vi i efterhand att bilden är äldre än en månad kan den tyvärr inte vara med i Omslagschansen.

4. Bilden ska vara i 72 dpi upplösning, gif eller jpg/jpeg och väga max 5 MB. För att bilden ska synas på bästa sätt ska den vara i liggande format, inte stående. Varje person får delta med en bild/barn och tvillingar, trillingar o dyl räknas som ett barn. Om fler bilder laddas upp på samma barn så räknas endast rösterna som den först uppladdade bilden får. Den som anmäler sitt barn till tävlingen ska vara målsman för barnet och i de fall det är tillämpligt ha båda föräldrarnas godkännande för att anmäla sitt barn till tävlingen.

5. Den som anmäler sitt barn till Omslagschansen måste vara över 18 år och äga rättigheterna till bilden. Vi Föräldrar förbehåller sig rätten att fritt publicera namn på förälder, barn och bild/bilder i Vi Föräldrar, på Viforaldrar.se samt inom Bonnier AB.

6. Omkostnader så som eventuella resor och boendekostnader inför fotograferingen av finalisterna i Stockholm, bekostar finalisterna själva. Finalister ska, för att kunna delta i tävlingen, vara tillgängliga 31 augusti – 1 september för fotografering.

7. Den som anmäler sitt barn får inte skriva eller sprida något som strider mot svensk lag, som exempelvis hets mot folkgrupp eller barnpornografi. Uppvigling, personliga påhopp, ärekränkning och sexism är inte heller tillåtet. Sprid inte reklam för kommersiella produkter eller tjänster. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort bilder som strider mot dessa regler eller/och kan anses som anstötliga, samt att korta ner eller redigera texten.

8. Angående uppladdning av anstötligt material: Observera att det är fullt möjligt att spåra från vilken dator en bild eller en text har laddats upp. Uppladdning av anstötligt material kan därmed anmälas.

9. Som deltagare i Omslagschansen godkänner man att genom Vi Föräldrar/Bonnier Tidskrifter få erbjudanden från Vi Föräldrar/Bonnier Tidskrifter och samarbetspartners till Vi Föräldrar/Bonnier Tidskrifter. Man kan när som helst efter 3 oktober 2013 avregistrera sina uppgifter för vidare utskick.

10. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

NUVARANDE Regler för Omslagschansen
NÄSTA Vi Föräldrars Maria Zamore prisas för årets bästa barnreportage