5 av 10 gick sönder i testet

Antalet olyckor med sittvagnar som har justerbara handtag, som är vändbara, ökar återigen. Därför har Konsumentverket testat tio olika barnvagnar. Resultatet visar, kanske något överraskande, att dyrare märkesvagnar klarade sig sämre än billigare alternativ…

 

År 2003 hade vi i Sverige en topp avseende olyckor orsakade av justerbara handtag på barnvagnar. Konsumentverket gjorde då en marknadskontroll som ledde till att några märken fick återkalla sina vagnar eftersom de inte höll måttet.

Nu ökar antalet anmälningar igen. Därför har Konsumentverket testat tio olika sittvagnar hos SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut.

 

(Testet pågick juni–december 2007, och SP köpte in testvagnarna i Borås och Göteborg.)


De här vagnarna testades av Konsumentverket:

• Baby Travel Grizzly, 2 995 kr
• Branford Barnvagn, 699 kr
• Brio Duo Compact (Happy), 4 616 kr
• Cango Nizza, 3 995 kr
• Carena Freeride Beige 07, 1 995 kr
• Crescent Classic, 5 495 kr
• Emmaljunga Cerox, 4 795 kr
• Esprit Ontario, 2 795 kr
• Kombi Classic (Modi), 2  995 kr
• Teutonia Prestige Duo, 7 385 kr

Anna Strandberg, barnsäkerhetsexpert vid Konsumentverket, svarar på frågor om testet:


Hur valdes vagnarna ut?
– Våra kommunala konsumentvägledare runt om i landet har tittat på utbudet av vagnar i butiker och på nätet. Det visade sig att utbudet av vagnar har ökat, vi hittade 100 olika märken. Vi valde ut de vanligast förekommande vagnarna och några billighetsvarianter. Dessa är mer slumpmässigt utvalda. 

Hur många vagnar har testats?
– 10 stycken. Alla med justerbara handtag, som är höj- och sänkbara med knäledsfunktion. Samtliga handtag, förutom Brios, är dessutom vändbara. Det går alltså att ändra åkriktning genom att fälla handtaget över vagnen. De testade sittvagnarna fungerar även till nyfödda om de har lift.

Vilket var syftet med testet?
– Främst att testa handtagen, men vi har gjort rullbandstest också där vi testar hela vagnen enligt gällande standard. Det är flera olika moment, som att se hur vagnen klarar att lyftas upp- eller nerför en trottoarkant. Något som man ju till vardags ofta gör med sin vagn. 

– Att vi framför allt ville inrikta oss på vändbara handtag, beror på ett ökat antal anmälningar om att de släppt från sitt fäste, med följd att vagnen har vält. Tursamt nog har inga svåra olyckor inrapporterats fast barnvagnar har vält och barnen ramlat på hårda underlag som trottoarer och i trapphus.

– Dessutom har vi intresserat oss för knäleden i handtaget, med vilken man kan ändra höjd på handtaget. Även knäleder har vållat en del olyckor.

Enligt vilken standard är vagnarna testade?
– Den gällande europeiska standarden för sittvagnar, som heter SS-EN 1888: 2003. Den standarden har tre tillägg som vi lyckades driva igenom efter alla anmälningar om trasiga handtag som heter A1, A2, A3, 2005.

– Trots att barnvagnstillverkarna säger sig uppfylla dessa krav så händer det olyckor. Kanske kan testresultatet användas i standardiseringsarbetet för att bättre motsvara verklig användning.   

Ligger något av de testmoment ni använt er av utanför gällande standard?

– Ja, vi har lagt till ett moment där vi vänt handtag som är vändbara för att även testa låsningsmekanismen som ju slits och kan leda till olyckor när man haft vagnen ett tag. Vi har dessutom utökat antalet cykler i ett utmattningstest och belastat handtaget hårdare vid de rycktester som görs.


Det talas om en ny standard, ska den ersätta den gällande?
– Den nuvarande standarden revideras just nu. I den nya standarden kommer bland annat kraven på handtagens hållfasthet och vagnarnas stabilitet att höjas.


Vad innebär den så kallade P-märkningen?
– P-märkningen är inte en standard utan ett märkningssystem. Det är framtaget av SP och barnvagnsbranschen i Sverige. Bland annat testas vagnen i kyla, plus att man kontrollerar produktionen av vagnarna. Men denna märkning ersätter inte gällande standard utan är ett sätt för barnfackhandeln att märka sina vagnar. P-märkningen beräknas träda i bruk under året. Det är väldigt positivt att marknaden själv kontrollerar tillverkningen så att en jämn kvalitet upprätthålls.


Måste vagnar vara märkta enligt gällande standard?
– Barnvagnar måste inte vara testade och godkända enligt standard, för den är frivillig. Däremot måste barnvagnarna enligt produktsäkerhetslagen vara säkra, och då är standarden ett hjälpmedel. På Konsumentverket ser vi den som ett minimikrav. Enligt gällande standard ska det stå på vagnen att den är testad och godkänd, men några av de testade vagnarna saknar säkerhetsmärkning.

– Är vagnen inte testad och märkt enligt gällande standard kan det tyda på att tillverkaren inte har koll på vad som gäller. En av de testade vagnarna var CE-märkt, det får den inte vara. Leksaker ska enligt lag vara CE-märkta men inte barnartiklar. Det är att betrakta som en form av oriktigt intygande, som dessutom är förvirrande för konsumenten.

– Vi har också anmärkt på att en del vagnar saknar varningsmärkningar av typen ”Lämna inte barnet utan uppsikt i vagnen” och att vagnar utan till­hörande lift inte passar för barn under sex månader.


Vilka vagnar klarar gällande standard (där utökat test av handtag och knäled inte ingick)?
– Enligt gällande standard, och utan extra moment inblandade, så klarar Carena Freeride, Kombi Classic, Branford Barnvagn, Baby Travel Grizzly och Crescent Classic kraven enligt gällande standard, inklusive tillägg av A1, A2 och A3 från 2005.

Vilken betydelse hade priset på vagnarna för säkerheten?
– Fyra av de billigaste vagnarna klarar standardens krav. Bland de dyra är det fyra som inte når upp till gällande standard.


Vilka vagnar klarade inte säkerhetskraven?
• Cango Nizza: Testets sämsta vagn med allvarligaste bristen. Låsningsmekanismen i handtaget släppte och säkerhetsspärr saknas. Vagnen kan därför välta direkt. Saknar därtill märkning om serie- eller referensnummer.   
• Teutonia Prestige: Testets dyraste vagn. Handtaget kröktes och deformerades så att den automatiska låsningsfunktionen inte fungerade. Detta behöver inte leda till en omedelbar olycka. Men om man drar vagnen uppför trappsteg eller trottoar och låsningsmekanismen inte har gått i finns risk för att vagnen välter. Det finns ingen säkerhetsspärr som tar vid. Saknar märkning om serie- eller referensnummer
• Emmaljunga Cerox: Det vändbara handtaget släppte i låsningen, vilket är en risk, men den har samtidigt ett ankare som fångar upp vagnen så att den inte välter. Konsumentverket ser därför inte vagnen som någon allvarlig risk för barnet men vill ändå ha svar på vad som hände. Emmaljunga-vagnen saknar dessutom standardmärkning och varningsmärkningar, till exempel om att barnet inte ska lämnas ensamt i vagnen.
• Brio Duo Compact: En nit i sitsen gick av. Sitsen hölls ändå uppe av tyget, så den utgör ingen risk, även om den inte klarade standarden.
• Esprit Ontario: Gick sönder i låsningsmekanismen, men har säkerhetsspärr som hindrar att vagnen välter. Utgör därför ingen risk för barnet. Vagnen saknar dessutom varningsmärkning och om serie- eller referensnummer.


Vad kan hända om låsmekanismen i handtaget släpper?
– Hela vagnen hänger då löst i handtaget, vagnen blir som en gunga som kan välta framåt till exempel i en trappa eller på en trottoar.


Testades alla vagnar med moment utöver gällande standard?
– Nej, de vagnar som inte klarade grundtestet gick det inte att ha utökat test på då de var trasiga. Bara de fem som klarade standarden gick vidare till ytterligare tester.

– När vi tillförde ytterligare moment gick Branford Barnvagn, som är inhandlad på ett lågprisvaruhus, sönder. En nit i chassit släppte. Sam­tidigt så klarade den ju gällande standard för barnvagnar och är betydligt billigare än vad många märkesvagnar är.


Vilka vagnar klarade såväl standardtest som utökade provningar av handtag och låsningsmekanism?
– Carena Freeride, Kombi Classic (Modi), Baby Travel Grizzly och Crescent Classic.

 

Vilken vagn blev bäst i test?
– Man skulle kunna säga Carena Freeride, som inte har några anmärkningar alls. Sedan klarade ju fler vagnar de utökade testerna, men brast gällande varningsmärkningen som kan vara viktig för barnets säkerhet. 

Ska man inte kunna dra sin vagn uppför en trappa?
– Tillverkarna brukar avråda från att man drar vagnen upp- eller nerför trappa, men Konsumentverket anser att detta är normal användning och att en vagn ska klara detta. Det är förstås inte bra för en vagn att ofta dras i trappor men några steg här och där ska den klara. Det gör inte alla. Det har hänt olyckor med vagnar som vält över en trottoarkant för att handtaget släppt. Att barn slår i på hårda underlag är förstås en allvarlig risk. Men under senare år har turligt nog inget barn som fallit ut i trappan eller på gatan skadats.


Vad gör man om man har en vagn som i testet inte klarat kraven?
­– Var lite försiktig när du går över trottoarkanter och i trappor. Vi vet inte ännu om man har rätt att återlämna vagnen, det kan ju röra sig om enstaka, felaktiga vagnar. Annars får tillverkaren rätta till det här. När det gäller Emmaljunga och Esprit Ontario föreligger ingen säkerhetsrisk för barnet som vi ser det. Avseende Teutonia Prestige och Cango Nizza får man vara noga med att se till att den automatiska låsningen i handtaget fungerar. Är man orolig kan man alltid vända sig till den butik där man köpt vagnen.


Vad ska man tänka på när man köper vagn?
– Extrafunktioner på vagnar har ökat och blivit mer vanligt förekommande. Det finns vändbara handtag som håller – och de som inte gör det. Se till att det finns en extra säkerhetsspärr som hindrar att vagnen välter om låsmekanismen inte fungerar. Som konsument kan man inte med blotta ögat se vilken plast som är hållbar och inte. Om handtaget är höj- och sänkbart är det bra om själva leden har en extra förstärkning så att den inte plötsligt kan gå av helt. Kolla också hur stabil vagnen känns att köra.

 

 

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 3/2008


Sammanfattning av testet


Uppfyller inte kraven enligt standarden avseende konstruktion:  
Dessa vagnar har brister eftersom de går sönder på olika sätt. Värt att notera är också att endast Brio Duo Compact uppfyller alla krav om märkning som standarden kräver.  
* Cango Nizza
* Teutonia Prestige
* Emmaljunga Cerox
* Brio Duo Compact
* Esprit Ontario

Uppfyller säkerhetskraven enligt standarden avseende konstruktion:
Endast Carena Freeride har all märkning som standarden kräver. Övriga vagnar nedan brister i det avseendet.
* Carena Freeride
* Kombi Classic (Modi) 
* Baby Travel Grizzly 
* Crescent Classic 
* Branford Barnvagn

Uppfyller kraven avseende konstruktion – samt utökad provning av handtag och låsningsmekanism:
Endast Carena Freeride har all märkning som standarden kräver. Övriga vagnar nedan brister i det avseendet.
* Carena Freeride
* Kombi Classic (Modi)
* Baby Travel Grizzly
* Crescent Classic

Sammanfattning:
Två av vagnarna har enligt Konsumentverket allvarliga brister, nämligen: Cango Nizza och Teutonia Prestige. Medan Emmaljunga Cerox, Brio Duo Compact och Esprit Ontario har säkerhetsspärrar som hindrar att vagnarna välter och Brio Duo Compact gick sönder i sitsen, vilket inte innebär en säkerhetsrisk för barnet, men att de går sönder anses förstås inte som okej. 
Endast en vagn håller måttet när det gäller krav avseende konstruktion och märkning, samt klarar det utökade testet av handtag och låsningsmekanism. Nämligen Carena Freeride.

Läs hela rapporten på Konsumentverkets hemsida (pdf)

NUVARANDE 5 av 10 gick sönder i testet
NÄSTA Varmkorv -08