Ultraljud ska vara medicinskt motiverat

Nästan alla gravida i Sverige gör åtminstone ett ultraljud. Men långt ifrån alla känner till att man inte måste. Eller varför undersökningen egentligen görs.

Som en spännande tjuvtitt in i magen – ungefär så kan det kännas att göra ultraljudsundersökningen.
För många är det ett stort ögonblick. Bilderna av bebisen kanske bara framträder som suddiga, svårtydda skuggor, men ändå – där är den ju! Vår bebis!

Sådant kan betyda mycket för de blivande föräldrarna, men det är inte därför ultraljudsundersökningen görs. Syftet är att tids­bestämma graviditeten, att avgöra hur många foster det finns i livmodern, att undersöka hur moderkakan ligger samt att titta efter skador och missbildningar hos fostret.

DE FLESTA TACKAR JA
Man behöver inte göra ultraljudsundersökningen om man inte vill. Den är inget tvång, bara ett erbjudande som de allra flesta – mellan 97 och 98 procent – tackar ja till. Därmed har graviditeten blivit intimt sammankopplad med teknologin, något som Ulla Waldenström, barnmorska och professor i omvårdnad vid Karolinska institutet i Stockholm, tycker att man kan fundera över.
– Det finns inget som tyder på att ultraljudsundersökningen är farlig men det finns ett frågetecken, och det är de studier som har visat att bland dem som utsattes för ultraljud som foster var det färre som blev högerhänta.

Ingen har kommit fram till någon annan tolkning av det än att ultraljudet måste ha haft en hjärnpåverkan. Det gör att man ska använda ultraljud med försiktighet, säger hon.
Den svenska sjukvårdens rekommendation är att man som gravid inte ska göra fler ultraljud än vad som är medicinskt motiverat.

MEDICINSKT MOTIV
Men vad innebär det? Är till exempel det ultraljud som erbjuds alla medicinskt motiverat?
Ulla Waldenström tycker inte det:
– Det är praktiskt att få veta datum för förlossning med i genomsnitt en veckas större säkerhet, men det är inte medicinskt motiverat i den meningen att det förbättrar utfallet för barnet. Om man däremot till exempel har en blödning under graviditeten, då är det väldigt bra att, med hjälp av ultraljud, kunna se om moderkakan ligger fel.

Anna Marsk, medicinskt ansvarig läkare för ultraljudsundersökningar på Ultragyn i Stockholm, anser att ultraljudet är medicinskt motiverat:
– Att datera graviditeten är viktigt för att kunna övervaka och på bästa sätt ta hand om komplikationer som kan uppstå, säger hon.

VIKTIG DATERING

Om man till exempel misstänker att barnet inte växer som det ska kan det göra stor skillnad om kvinnan är i vecka 32 eller 34.
– Och med en mer säker datering kan man också slippa onödiga igångsättningar av förlossningar; man vet att kvinnan ännu inte har gått över tiden.
Anna Lindqvist, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och ordförande i arbets- och referensgruppen för ultraljudsdiagnostik hos SFOG, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, instämmer:
– Ultraljudet har minskat antalet barn som måste tas omhand på nyföddhetsavdelning, det har minskat antalet åtgärder på grund av överburenhet och i och med att graviditeter har avbrutits har det också minskat antalet barn födda med allvarliga och livshotande missbildningar, säger hon.

Även Susanne Georgsson Öhman, barnmorska som forskar om fosterdiagnostik vid Karolinska Institutet, håller med, men hon vill ändå höja ett varningens finger. Enligt en studie förväntade sig de flesta kvinnor som gjort ultraljud, omkring 85 procent, att de via undersökningen skulle få veta att allt var bra med barnet, berättar hon.

SER INTE ALLT
– Men vi kan fortfarande inte se allt vid ultraljudet. Vi kan till exempel inte se alla hjärtfel och vi kan inte se alla kromosomavvikelser. Det är bara drygt hälften av alla missbildningar som upptäcks vid ultraljudet, så vi ska vara försiktiga med att invagga de blivande föräldrarna i falsk trygghet.
– Och samtidigt: Om man inte vill veta om fostret har några avvikelser eller skador, då anser jag att man bör man tacka nej till ultraljudet, säger hon.

HAR BLIVIT KOMMERS
Ultraljud i 3D eller 4D (rörliga 3D-bilder) som erbjuds på vissa privata mottagningar rekommenderas däremot inte av någon av dem som Vi Föräldrar har talat med.
– Vi avråder från de så kallade souvenir-ultraljuden, man ska inte göra fler ultraljud än vad som är medicinskt motiverat, säger Anna Lindqvist. De här ultraljuden kan dessutom se ganska läskiga ut, något som inte alla blivande föräldrar är förberedda på.

Under senare tid har privata företag annonserat om ultraljudsmonitorer som gravida själva ska kunna använda hemma när de vill lyssna på fostrets hjärtljud.
– Vi avråder starkt från den typen av avlyssning i hemmet, säger Anna Lindqvist. Förutom att det kan vara potentiellt skadligt för fostret är jag rädd att det kommer att belasta sjukvården helt i onödan – för vad gör kvinnan om hon inte hör något?

Publicerad i Gravid nr 3, 2009.

NUVARANDE Ultraljud ska vara medicinskt motiverat
NÄSTA Ultraljudet gör bebisen mer verklig