Nya rön om folsyra

Nyligen lanserade Livsmedelsverket sajten folsyra.info för att upplysa kvinnor i fertil ålder om vikten av att äta extra folsyra. Men ny forskning visar att folsyra kan öka risken för bröstcancer.
Vi Föräldrar förklarar de motstridiga uppgifterna.
 

Folat eller folsyra, som det konstgjorda B-vitaminet heter, är extra viktigt för kvinnor som planerar att bli gravida. Under de första veckorna efter befruktningen bildas anlaget till det centrala nervsystemet hos fostret och där spelar folatet en mycket viktig roll. 

Om en kvinna har låga halter folat i blodet före och under de första graviditetsveckorna ökar risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Studier visar att tillskott med folsyra kan minska den risken.

Men, för att risken för ryggmärgsbråck ska minska måste man börja ta folsyra cirka en månad före befruktningen. Då hinner man få i sig tillräckligt mycket. Eftersom inte alla graviditeter är planerade rekommenderar Livsmedelsverket alla kvinnor som kan tänkas bli gravida att ta folsyratillskott. Den nya satsningen på sajten folsyra.info skapades för att nå ut med den informationen.

I flera länder berikas livsmedel, som mjöl, med folsyra och det har förts diskussioner även i Sverige om att införa folsyreberikning. Men Livsmedelsverket har varit emot det på grund av eventuell koppling mellan tillskottet och cancer.

Folatrik kost
Det finns forskning som visar att folsyra minskar bröstcancerrisken hos kvinnor, men det finns också studier som visar på motsatsen. Den senaste är en doktorsavhandling gjord av näringsforskaren Ulrica Ericson vid Lunds universitet. Hennes forskning visar att kvinnor med en viss genuppsättning löper ökad risk att drabbas av bröstcancer, varför hon tycker att man bör äta folatrik kost hellre än multivitaminer och tillskott med folsyra. Undantaget är inför graviditet eller vid en viss typ av blodbrist och låga folatnivåer.

Vad säger Livsmedelsverket om de nya rönen?
– Vi håller med Ulrica Ericson om att det bästa vore om man täckte upp folsyrabehovet genom maten, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.Men det fungerar inte för alla i praktiken. Det är viktigt att betona att vi rekommenderar extra tillskott bara för dem som planerar att bli gravida och till riskgrupper. Det viktigaste argumentet för folsyratillskott är att det bara handlar om en kortare period i ens liv.

Åsa Brugård Konde håller med om att frågan är svår. Man måste ställa risken att själv drabbas av bröstcancer mot risken att barnet får ryggmärgsbråck.
– Jag tycker att man vid planerade graviditeter ska ta extra folsyra. Tyvärr är mer än hälften av alla graviditeter oplanerade. Hur skyddar man dessa kvinnor? Men Livsmedelsverket har tidigare avstått från att folsyraberika maten. Och där kan man säga att Ulrica Ericssons avhandling har stärkt oss i att vi tagit rätt beslut.
– Vi kommer inte ändra rekommendationerna enbart efter en studie, det krävs betydligt mer underlag för det.

Fotnot: Ryggmärgsbråck är väldigt ovanligt. Varje år föds cirka 20—25 barn i Sverige med ryggmärgsbråck (under 2009 föddes 111 801 barn).

Så mycket folat behöver vi

Om man äter minst 500 gram baljväxter, frukt och grönsaker (se ruta ovan) varje dag och dessutom väljer fullkornsprodukter får man i sig tillräckligt mycket folat. 500 gram motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

Livsmedelsverket rekommenderar de kvinnor som kan tänkas bli gravida, och som har svårt att få i sig tillräckligt med folat via maten, att ta extra folsyra i form av vitamintabletter som innehåller 400 mikrogram folsyra per dag, fram till vecka 12. Detta för att minska risken för ryggmärgsbråck hos fostret.

Efter vecka 12 har folsyra ingen effekt mot ryggmärgsbråck. Däremot behövs folsyra även därefter, för fostrets utveckling och mammans blodbildning.
Därför är det viktigt att den blivande mamman fortsätter äta folatrik mat under hela graviditeten och även när hon ammar.
 

Publicerad i Vi Föräldrar nr 7, 2010.

NUVARANDE Nya rön om folsyra
NÄSTA Resa med barn