Livsmedelsverkets nya webbsida om folsyra

Folat, eller folsyra, är nödvändigt för cellernas delning. Under början av graviditeten går fostrets celldelning som snabbast och det är då behovet av folat, eller folsyra, är som störst.

Om du har låga halter folat i blodet är risken större för att ditt barn ska få vissa fosterskador som till exempel ryggmärgsbråck.

Det är svårt att få i sig tillräckliga mängder folsyra enbart genom kosten. Eftersom inte alla graviditeter är planerade rekommenderar Livsmedelsverket alla kvinnor som kan tänkas bli gravida, det vill säga även om du inte planerar en graviditet, att ta tillskott med 400 mikrogram folsyra.

Cirka 20 – 25 barn med ryggmärgsbråck föds årligen i Sverige. Dessutom utförs cirka 80 aborter varje år efter vecka 16 i graviditeten på grund av ryggmärgsbråck på fostret. Antalet aborter kan vara ännu större på grund av ett mörkertal i rapporteringen.

Det är ytters få svenska kvinnor som känner till när man ska börja äta folsyra om man planerar att bli gravid.

– Det är mycket allvarligt att kunskapen om folsyra är så låg hos allmänheten. Vi startar därför en ny webbplats(www.folsyra.info) i syfte att nå kvinnor i barnafödande ålder, säger Annica Sohlström, chef för nutritionsavdelningen på Livsmedelsverket.


NUVARANDE Livsmedelsverkets nya webbsida om folsyra
NÄSTA Fosterdiagnostik